Su Tasfiyesi

Su Tasfiyesi
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

1 – Su Tasfiyesine Giriş
Su Tasfiyesinin Gayesi
İçme Sularının Özellikleri
İçmesuyu Standartları
2 – Tasfiye Metodunun Seçimi
Su Kaynaklarının Özellikleri ve Kaynak Seçimi
Tesis Yeri Seçimi
Su Tasfiyesinde Maksad ve Temel İşlemler
Tasfiye Akım Şemaları
3 – Biriktirme
Biriktirmenin Su Kalitesi Üzerine Tesirleri
Mikroorganizma Giderilmesi
Azot Konsantrasyonunda Azalma
Biriktirme Haznelerinde Alg Çoğalmasının Önlenmesi
Azot Giderilmesi
Fosfor Giderilmesi
Işığın Kontrol Edilmesi
Alglerin Kimyevi Maddelerle Bertaraf Edilmesi
4 – HAVALANDIRMA
Havalandırmadan Maksat
Gaz Transferine Bakış
Havalandırıcıların Hesap ve Teşkili
Kabarcıklı Havalandırıcılar
Mekanik Havalandırıcılar
Düşümlü Havalandırıcılar
Kademeli Havalandırıcılar
Çok Katlı Tablalı Havalandırıcılar
Fıskiyeli Havalandırıcılar
Misaller
5 – HIZLI KARIŞTIRMA VE YUMAKLAŞTIRMA
Yumaklaştırmanın Mekanizması
Kolloidlerin Özellikleri
Perikinetik Yumaklaşma
Ortokinetik Yumaklaşma
Yumaklaştırıcılar ve Yardımcı Maddeleri
Yumaklaştırıcılar
Yumaklaştırıcı Yardımcıları
Yumaklaştırmanın Verimliliğine Tesir Eden Unsurlar
Yumaklaştırma Kısımlarının Hesap ve Teşkili
Yumaklaştırmanın Su Tasfiyesindeki Yeri
Hızlı Karıştırma Odalarının Hesabı
Yumaklaştırma Havuzlarının Hesap ve Teşkili
Çöktürme Havuzlarının Hesap ve Teşkili
Misaller
6 ÇÖKTÜRME
Çöktürme Havuzlarının İçmesuyu Tasfiyesindeki Yeri
Çöktürme Havuzlarındaki Bölgeler ve Akım Şekilleri
Çökelmenin Esası
Çökelme Hızlarına Ait Frekans Dağılımı
Sakin Çökelmede Verim
Sürekli Akımlı Havuzlarda Çökelme
Kısa Devreler ve Stabilite
Boyutlandırma Esaslar
Projelendirme Esaslar
Dikdörtgen Çöktürme Havuzlar
Daire Planlı Çöktürme Havuzlar
7 – SÜZME ( FİLTRASYON)
Filtrasyon Maksat ve Su Tasfiyesindeki Yeri
Filtrasyon Mekanizması
Hızlı Kum Filtreleri ile Yavaş Kum Filtrelerinin Mukayesesi
Filtrasyon Hidroliği
Filtrelerde Basınç Diyagramları
Hızlı Kum Filtreleri İçin Deney Neticeleri
Filtrasyon Dinamiği
Hızlı Kum Filtrelerinin Geri Yıkanması
Hızlı Kum Filtrelerinin Teşkili
Filtrelerde Filtre Debisi Kontrol
Filtre Tabanı Teşkili
Filtre Malzemesi Tertibi ve Geri Yıkama Usulleri
Basınçlı Filtreler
Yukarı Akışlı Filtreler
Yavaş Kum Filtreleri
Filtrasyon Misalleri
8 – DEZENFENKSİYON
Klorla Dezenfenksiyon
Ozonla Dezenfeksiyon
9 – KOKU VE TAT KONTROL
Tat ve Koku Kontrol Tedbirleri
Önleyici ve Tedbirler
Tesislerde Tat ve Koku Kontrol Tedbirleri
Önleyici Tedbirler
Tesislerde Tat ve Koku Giderilmesi
Havalandırma
Biyooksidasyon
Yumaklaştırma
Klorlama
Klor Dioksit
Ozon
Potasyum Permanganat
Adsorpsiyon
10 – DEMİR VE MANGAN GİDERİLMESİ
Giderme Usulleri
11 – SERTLİK GİDERME ( YUMUŞATMA)
Sertlik Giderme Usulleri
Kireç Soda Usul
Sodyum Hidroksit İle Yumuşatma
Sodyum Fosfat İle Yumuşatma
12 – İYON DEİŞTİRME
13 – ARSENİK GİDERME
Arsenik Standartlar
Arsenik Giderme Usulleri
14 – SULARIN AGRESİF ÖZELLİKLERİ VE STABİLİZASYONU
Agresifliğin Tarifi
Agresifliğin Mahzurları
Suyun Stabilizasyonu
15 – TATBİKATLAR
Stokes Kanunu İle İlgili Uygulama
İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisi
Kağıthane Yeni İçmesuyu Tasfiye Tesisi
Afyonkarahisar İçmesuyu Arıtma Tesisi
İçmesuyu Kaynaklı Hastalıklardan Korunmak İçin Sular İdareleri/ Belediyeler Tarafından Alınacak Tedbirler
İçmesuyu Tesislerinde Salık Konusunda Alınacak Tedbirler
EKLER
KAYNAKLAR
İNDEX

Künye Bilgileri

Su Tasfiyesi
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Çevre ve Orman Bakanlığı
Türü: Çevre, Doğa, Su kaynakları, Su Mühendisliği, E-kitap
Yayın Tarihi: Ağustos 2008
463 Sayfa
ISBN: 978-605-393-929-7
 

Su Tasfiyesi
E-Kitap okumak için tıklayın