Stenografi

Stenografi
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Sunuş
GİRİŞ
Tanım, Tarihçe ve Ülkemizde Uygulanışı
Kaynakça
Başlarken

Birinci Bölüm
Stenografide Kullanılan Temel İşaretler
1 KURAL‐ Kısa Düz Çizgiler
Uzun Düz Çizgiler
Alıştırmalar
Küçük Eğri Çizgiler
2. KURAL- SESLİ HARFLERİN KELİME İÇİNDE GÖSTERİLMESİ
“A” yuvarlağı
“O” yuvarlağı
“I” ve “İ” çengeli
Alıştırmalar
3. KURAL- “A” VE “O” SESLİLERİNDEN SONRA GELEN “İ” ÇENGELİ
Alıştırmalar
“A” ve “O” seslilerinden sonra gelen i çengeli yazılışlarını gösteren tablo
4. KURAL- DÜZ İŞARETLERDE “T” ÇENGELİ
“T” harfinden sonra gelen “a, e, ı, i” sesleri
“T” harfinden sonra gelen “o, ö, u, ü” sesleri
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
5. KURAL- “T” ÇENGELİNİN YAYLI İŞARETLERE TAKILIŞI
“Ta, te, tı, ti”çengelinin yaylı işaretlere takılışı
“To, tö, tu, tü” çengelinin yaylı işaretlere takılışı
Alıştırmalar
6. KURAL- BAŞTAKİ “M” YUVARLAĞI
Düz işaretlerde “m” yuvarlağı
Yaylı işaretlerde “m” yuvarlağı
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
7. KURAL- BAŞTAKİ “S” YUVARLAĞI
Düz ve yaylı işaretlerde “s” yuvarlağı
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
8. KURAL- BAŞTA “H” VE “Y” ÇENGELLERİ
Başta “h” çengeli+düz sesliler
Başta “y” çengeli+düz sesliler
9. KURAL- YAYLI İŞARETLERDE “H” VE “Y” ÇENGELİ
Başta “h” çengeli+düz sesliler
Başta “y” çengeli+düz sesliler
10. KURAL- Başta “h” çengeli+yuvarlak sesliler
Başta “y” çengeli+yuvarlak sesliler
11.KURAL- Yaylı işaretlerde başta “h” ve “y” çengeli+yuvarlak sesliler
“H” ve “Y” çengellerinin stenogramlara takılışına ilişkin tablo
12.KURAL- LAR, LER ÇOĞUL TAKISI
TEKRARLANAN KELİMELER VE Kİ EKİ
ART ARDA GELEN HARFLER
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
13.KURAL- STENOGRAMDAN AYRI NOKTALAR
Satır, satır üstü, satır altı kavramları
Stenogramdan ayrı tek nokta
Stenogramın sonunda ve hemen üzerinde tek nokta
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
14.KURAL- STENOGRAMDAN AYRI “x” İŞARETİ
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
15.KURAL- KELİME ORTASINDA “H” VE “Y” SESLERİNİ GÖSTEREN ÇENGEL
DEĞİL İŞARETİ
16.KURAL- İKİ VEYA İKİDEN ÇOK HARFLİ İŞARETLER
Ortada veya sonda “d,t+r” veya “d,t+sesli+r” hecesinin gösterilmesi
Kısa stenogramlar
17.KURAL- İKİ VEYA İKİDEN ÇOK HARFLİ İŞARETLER
İKİ VEYA İKİDEN ÇOK HARFLİ İŞARETLERİ GÖSTEREN TABLO ()
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
18.KURAL- İKİ VEYA İKİDEN ÇOK HARFLİ İŞARETLERİ GÖSTEREN TABLO ()
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
19. KURAL- KALINLAŞTIRMA
TABLO
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
20.KURAL- KALINLAŞTIRMA (Devam)
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
21.KURAL- SONDA SESLİLER VEYA ÇENGELLER
Sonda seslileri ve çengelleri gösteren tablo
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
22.KURAL- “A” ÇENGELİNİN STENOGRAMA TAKILIŞI
“A” çengelinin stenogramlara takılışını gösteren tablo
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
23.KURAL- “E” ÇENGELİNİN STENOGRAMA TAKILIŞI
“E” çengelinin stenogramlara takılışını gösteren tablo
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
24.KURAL- “O, U” ÇENGELİNİN STENOGRAMA TAKILIŞI
“O, U” çengelinin stenogramlara takılışını gösteren tablo
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
25.KURAL- “İ” ÇENGELİNİN STENOGRAMA TAKILIŞI
“İ” çengelinin stenogramlara takılışını gösteren tablolar
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
26.KURAL- ORTADA “Y, H” VE İKİ SESLİ HARFİN YAZILIŞI
Kalınlaştırılmış harften sonraki sesli harfler
27.KURAL- BAŞTA “M, H, Y”+SESLİ+ “H, Y” HECELERİNİN YAZILIŞI
28.KURAL- SONDAKİ ÇENGELLERDEN ÖNCE GELEN SESLİLER
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
29.KURAL- İSMİN “E” ve “İ” HÂLİNİ GÖSTEREN NOKTALAR
İsmin “e” hali
Alıştırmalar
İsmin “i” hali
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
Çengelden Sonra Gelen “I, İ, U, Ü, SI, Sİ, SU, SÜ” Sesleri
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
30.KURAL- KELİME SONUNDA “IZ, İZ, YIZ, YUZ” SESLERİ
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
31.KURAL- BAŞTA NOKTALAR
“A” ve “E” noktası
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
32.KURAL- BAŞTA NOKTALAR (Devam)
“I” ve “İ” noktası
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
33.KURAL- BAŞTA NOKTALAR (Devam)
“O; Ö, U, Ü” noktası
Alıştırmalar
Kısa stenogramlar
34.KURAL- İKİLEME, PEKİŞTİRMELER İLE EŞ VE ZIT ANLAMLI KELİMELER
İkilemeler
Zıt kelimeler
Pekiştirmeler
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
35.KURAL- SONDAKİ KIVRIMLAR
Saat yönündeki kıvrımlar
36.KURAL- Saat yönünün tersine kıvrımlar
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
Yaylı işaretlerde ve sonda çengellerde kıvrımlar
Alıştırmalar
37.KURAL- “LIK-LİK, LILIK-LİLİK, SIZLIK-SİZLİK” İŞARETİ
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
38.KURAL- SATIR ÜZERİNE YÜKSELTME YOLUYLA “R” HARFİNİN YAZILMAMASI
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
39.KURAL- SATIR ALTINA İNDİRME YOLUYLA “S, Z” HARFİNİN YAZILMAMASI
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar

İKİNCİ BÖLÜM
ÖN HECELER
40.KURAL- “İ” noktasının yerinde yazılan ön heceler (Sesli+k,m,n,f,v,c-ç-ş-j,d-t,b-p,y)
“A” noktasının yerinde yazılan ön heceler (Sesli+s-z,h)
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
41.KURAL- ÖN HECELER (Devam)
“O” noktasının yerinde yazılan ön heceler: (Sesli+r)
Kısa stenogramlar
Alıştırmalar
42.KURAL- ÖN HECELER (Devam)
(Sesli+l) ön hecesi
Alıştırmalar
43.KURAL- ÖN HECELER (Devam)
“İstik” ve “istih” ön heceleri
“Müstah, müsteh, müstak, müstek” ön heceleri
44.KURAL- KELİME BAŞINDA “T+Sesli” ve “S+sesli” HARFLERDEN SONRA GELEN
“H-Y” SESLERİNİN YAZILIŞI
Başta “th-taha, teh-tehe, tuh-tuha, toh-toha; toy, tıy, tay…” seslerinin yazılışı
Başta “sh, seh, sıh, soh…” hecelerinin yazılışı
Başta “s” yuvarlağından sonra kullanılan “i” çengeli
İlk hecenin üçüncü harfi olan “h” sesinin gösterilmesi
Alıştırmalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİİL İŞARETLERİ
45.KURAL- Di’li geçmiş zaman eki (di, diği, du, duğu)
Gelecek zaman eki (cek, ecek , ceği, eceği)
46.KURAL Gereklilik eki (meli, malı)
Miş’li geçmiş zaman eki (.mış, miş, muş, müş)
47.KURAL- FİİL İŞARETLERİ (Devam)
Mastar eki (mak, mek)
Şimdiki zaman eki (yor, iyor)
48.KURAL- FİİL İŞARETLERİ (Devam)
Temenni – şart kipi eki (se, sa, ise, uysa, üyse)
(sen, san, sin, sın, sun-sün) Eki
49.KURAL- FİİL İŞARETLERİ (Devam)
Geniş zaman eki (ar, er, ır, ir)
50.KURAL- BAZI FİİL İŞARETLERİ VE SON EKLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
51.KURAL- FİİL İŞARETLERİNİN OLUMSUZ HÂLLERİ
52.KURAL- FİİL İŞARETLERİNİN KALINLAŞTIRILMASI
53.KURAL- FİİL İŞARETLERİNİN EDİLGEN HALLERİ
Alıştırmalar –
54.KURAL- FİİL İŞARETLERİNİN ETTİRGEN HALLERİ
Alıştırma
55.KURAL- FİİL İŞARETLERİNİN YETERLİLİK HALLERİ
Alıştırma
56.KURAL- FİİLİMSİ EKLERİ
“ıp, ip, up, üp – olup, edip” işareti
“ ış, uş, üş, ici, ıcı,, ucu, ışı, işi, uşu, üşü, oluşu, edişi” işareti
“erek, arak, olarak, ederek” işareti
“an-yan, en-yen, ın-yın, in-yin, un-yun, ün-yün…” işareti
Alıştırmalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON EKLER
57.KURAL- “ca, ce, cı, ci, cu, cü, ça, çe, çu, çü” işareti
“mız, miz, muz, müz” işareti
“nız, niz, nuz, nüz” işareti
Alıştırmalar
“dıkça, dikçe, dukça, dükçe, tikçe, tıkça, tükçe” işareti
“ıştır, iştir, uştur, üştür” işareti
“sız, siz, suz, süz” işareti
“sızlığın, sizliğin, suzluğun, süzlüğün” işareti
Alıştırmalar
58.KURAL- SON EKLER (Devam)
“Et-ol, ede, ola, yım, yim, edeyim, olayım, meyeyim, mayayım” işareti
“ıver, iver” işareti
“mam, mem, olabilmem, olamamam” işareti
Milyon-milyar işareti
Alıştırma
59. KURAL SON EKLER (Devam)
“aşık, işik, ışık, uşuk, üşük” işareti
“rek, rak, rik, rika, arık, erik, uruk” işareti
“art, artı, ert, erti, ırt, ırtı, urt, urtu, urta, ürt, ürtü” işareti
“alt, altı, elt, elti, ılt, ıltı, ilt, ilti, ultu, ültü” işareti
Alıştırma
Alıştırma
Alıştırma
Alıştırma
Alıştırma
60.KURAL SON EKLER (Devam)
“asyon, isyon, isyen, nisyon, nisyen,, nasyon” işareti
“sever, perver, ofil” işareti
“grafi, ograf, ografi, ografya” işareti
“olog, oloji, olojik ve oğlu” işareti
Alıştırma
61.KURAL SON EKLER (Devam)
“sel, sal, ser, sar, siyel” işareti
“sek sak” işareti
“cik, çik, cük, cuk, cuk” işareti
Alıştırma
Alıştırma
62.KURAL KISA STENOGRAMLAR
Bakanlıklara ait kısa stenogramlar
Partilere ait kısa stenogramlar
İhtisas komisyonlarına ait kısa stenogramlar

Künye Bilgileri

Stenografi
Yayın Koordinatörü: Doğan AYTOP
Yayına Hazırlayanlar: Kevser SOYKAN, Y. Erhan YILMAZ, H. Ferhat AYDIN
Sayfa Düzeni: Gökhan KOÇMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Tutanak Yazımı, Steno, Rehber, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2012
197 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-25-9

 

Stenografi
E-Kitap okumak için tıklayın