Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda Temel Bilgiler & Formüller

Kitap; yazarın iş mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş sağlığı-güvenliği mevzuatı alanında bugüne kadar çok sayıda kaleme aldığı kitap ve makalelerde işlediği pratik, temel, matematiksel bilgilerden ve kitabın önceki iki baskısından sonra okuyuculardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kitap; başta 4857, 5510, 6331 sayılı Kanunlar ve bu kanunlarla ilgili mevzuata göre, tüm çalışanlar ve işverenler açısından çalışma mevzuatı alanındaki bilgiler güncellenmek suretiyle basit ve sade bir dille ve tablolarla anlatılmıştır. Kitapta, çalışanların yanı sıra kamu ve özel sektör işverenlerinin hakları, yükümlülükleri ve müeyyidelerine de yer verilmiştir.

Kitap; kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, gerçek ve tüzel kişi firmalar, mali müşavirler, avukatlar, memurlar, işçiler, çalışma hayatı ile ilgilenen herkese hitap etmektedir. Kitapta, bu alanla ilgili konular derlenmiş, toplu ve düzenli bir şekilde okuyucuya sunulmuştur.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Asgari Ücret
 • Asgari İşçilik Oranları
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Birim İnşaat Maliyetleri
 • Emeklilik Koşulları
 • Emeklilik Keseneğinin Hesaplanması
 • Gelir Testi
 • Hizmet Takip Programı (HİTAP)
 • İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kıdem ve İhbar Tazminatları
 • Prim Oranları
 • Prim Matrahının Hesaplanması
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda Temel Bilgiler & Formüller
Mahmut Çolak
Seçkin Yayıncılık
Türü: İş ve Sosyal Güv. Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/5
1.Cilt 1.Hamur
3.Baskı 16×24 cm
284 Sayfa
ISBN: 9789750232350