Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki

Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Birinci Bölüm
A. Giriş
1. Saha
2. Metod ve Malzeme
B. İlkel Düşünce ve İlkel Zihniyet
1. Fransız sosyologlarına ve Lévy-Bruh’le göre ilkel düşünce
2. Lévy-Bruhl’ün tenkidi
3. Etnologlara ve halk düşüncesini araştıranlara göre ilkel ya da gelişmemiş düşüncenin özellikleri
C. Batıl İnanma
1. Etimolojisi
2. Batıl inanmaları hazırlayan sebepler
* Psikolojik anlar
* Eşyanın mahiyetini ve doğa kanunlarını bilmemek
* Geleceği bilmek arzusu
* Korku
* Cin, peri ve dev inancı
* Batıl inanmalarla ilgili yayınlar
3. Batıl inancın tanımlanması
D. Büyü
1. Büyüyü hazırlayan dünya görüşleri psikolojik sebepler ve temel düşünceler
* Dinamist dünya görüşü
* Tabu
* Animist ve animalist dünya görüşü
2. Psikolojik sebepler ve temel düşünceler
3. Büyünün din ve bilimle ilişkisi
* Büyü ve din
* Büyü ve bilim
4. Büyüsel terimler ve büyünün tanımı
* Büyüsel Terimler
a. Maji
b. Büyü
c. Baymak
d. Bağlamak
e. Sihir
f. Tılsım
g. Afsun
h. Üfürükçülük
i. Bakıcılık
* Büyünün Tanımı
5. Büyü Çeşitleri
* Sempatik büyü
a. Taklit büyüsü (homeopatik maji)
b. Temas büyüsü (kontajiyöz maji)
* Ak büyü (pozitif maji)
* Kara büyü (negatif maji)
* Aktif büyü
* Pasif büyü
6. Yazılı Büyü
* Cedvel
* Vefk
* Kutsal kitabın ve kutsal adların büyücülükte kullanılması
7. Amulet ve Uğurluk
* Muskalar
* Uğurluklar
8. Ad, Sayı ve Renk Büyüsü
* Ad
* Sayı
* Renk
İkinci Bölüm: Hayatın Çeşitli Safhaları İle İlgili Batıl İnançlar ve Büyüsel Pratikler
A. Doğum
1. Kısırlığı Giderme
2. Cinsiyet Tayini
3. Doğumu Kolaylaştırmak
4. Çocuğun Düşmesini Önlemek
B. Çocuk
1. Yaşamayan Çocuk
2. Yürümeyen, geç yürüyen çocuk
3. Konuşmayan, geç konuşan çocuk
4. Çok ağlayan ve uyumayan çocuk
5. Çocuğun geleceğini etkileyen pratikler
6. Çocuğu nazardan korumak
C. Evlenme
1. Kısmet açmak
2. Gelin yeni evine gelince yapılan pratikler
3. Güveyi bağlamak
4. Bağlamayı önleyici tedbirler
5. Çözmek
D. Ölüm
1. Ölümü düşündüren önbelirtiler
2. Ölümü getirecek eylemlerden kaçınmalar
3. Ölü Kültü
E. Göksel Olaylarla İlgili İnanmalar
1. Ay ve Güneş tutulması
2. Ay ve Güneş Tutulmasının yer yüzündeki olaylarla ilişkisi
3. Yıldızlarla ilgili inanmalar
4. Yağmur Yağdırma
5. Yağmur Dindirme
F. Halk Hekimliği
1. Dabaz (Kurdeşen) Tedavisi
2. Siğil’in Tedavisi
3. Dalak Tedavisi
4. Sarılığın Tedavisi
5. Sıtmanın Tedavisi
6. Yılancığın Tedavisi
G. Ev İle İlgili İnanmalar
1. Kapı
2. Eşik
3. Ocak
4. Ödünç Vermek
H. Vücudun Uzuvlarıyla İlgili İnanmalar
1. Saç
2. Tırnak
3. Diş
İ. Bedensel Özelliklerle İlgili İnanmalar
1. Uğursuzluğun fiziki belirtileri
2. Uğursuz kimselerden gelecek olan kötülüklere karşı savunma işlemleri
J. Hayvanlarla İlgili İnanmalar
1. Hayvanları zararlı dış etkilerden koruma
2. Kurt ağzı bağlamak
3. Hayvanlarla ilgili istekler analojik belirtiler
4. Hayvan hastalıklarının tedavisi
Son Söz
Bibliyografya
İndeks
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki
Dr. Sedat Veyis Örnek
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Şehir
Yayın Tarihi: 1966
139 Sayfa
 
 
 
Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki
E-Kitap okumak için tıklayın