Şirketler Hukuku

Son değişiklikler ışığında hazırlanan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan “Şirketler Hukuku ” dersine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta konular işlenirken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan “Adi Ortaklık” kısmına da yer verilerek, konunu daha iyi bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da bu konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Şirket Kavramı ve Unsurları
 • Adi Ortaklık
 • Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler
 • Ehliyet
 • Birleşme
 • Tür Değiştirme
 • Bölünme
 • Topluluk Şirketleri
 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Anonim Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 • Limited Şirket

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Şirketler Hukuku
Prof. Dr. Şaban Kayıhan
Seçkin Yayıncılık
Türü: Şirketler Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 13×19 cm
280 Sayfa