Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Sunuş

Açılış Konuşmaları
Dr. İrfan Neziroğlu
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri)
Cemil Çiçek
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı)

Birinci Oturum
(Moderatör: Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel)

Doç. Dr. İsmail Ceritli
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)
Türk Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Hesap Verebilirliğe Yönelik Pozitif Dönüşüm, Dirençler ve Zayıflıklar: Geleceğin Gelenekle Dansı

Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli
(Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dekanı)
Bütçelemenin Anayasal İlkeleri: Anayasal Bütçe Yaklaşımı

İ. İlhan Hatipoğlu
(Maliye Bakanlığı Bumko Genel Müdürü, İDKK Başkanı)
Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Kamu Mali Yönetimi Reformu

Erol Akbulut
(Sayıştay Başkan Yardımcısı)
Dış Denetim Açısından Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

İkinci Oturum
(Moderatör: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı)

Doç. Dr. Ahmet Kesik
Dr. Levent Koçak
(Tbmm Bütçe Başkanı)
Yeni Kamu Mali Yönetimi Sisteminde Bütçe Hakkı

Prof. Dr. Abuzer Pınar
(Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı)
Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetiminin Kalkınmadaki Rolü

Mustafa Akmaz
(Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
Türk Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Nasıl Mükemmelleştirilebilir?

Fatih Sezer
(Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı)
Türk Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Hesap Verilebilirlik Açısından İç Denetimin Rolü: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?

Kapanış Konuşmaları

Dr. İrfan Neziroğlu
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri)

Künye Bilgileri

Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu, 25 Haziran 2012
Editörler: Kamil KILINÇ, Mali Hizmetler Uzmanı, Yalçın URHAN, Mali Hizmetler Uzmanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Kamu Yönetimi, Demokrasi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2012
192 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın