Satış – Satışın İptali

İcra takibinin üçüncü safhası olan cebri ihale infazı,

hukukun her türlüsünü içinde barındıran bir dal olarak uygulayıcıları oldukça zorlayan bir alandır. Bu alanın okuyucular için kolayca anlaşılır bir hale getirilmesi amacı ile hazırlanan eser; İstanbul’da 38 yıl İcra, Gayrimenkul İhalesine bakan 10. İcra Müdürü ve en son kül’i tasfiyeye bakan 3. İflas Müdürü olarak görev yapan yazarın deneyimleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Kitapta; İhale Hazırlığı, Taşınır ve Taşınmaz İhalesi, İhalenin Feshinin tüm safhalarını,

İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali, Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale-i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı konularını yasal düzenleme , açıklama , uygulama ve örnek Yargıtay Kararları, konuyla ilgili bilirkişi teskere ve raporları ile ayrıntılı olarak inceleme imkanınız olacaktır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Taşınır, Taşınmazların İhalesinde Ortak Hükümler
  • Taşınırların İhalesi ve İhalenin Feshi
  • Taşınmazların İhale Hazırlığı
  • Taşınmazların İhalesi ve İhalenin Feshi
  • İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali
  • Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale–i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Satış – Satışın İptali
Enver Karmış
Seçkin Yayıncılık
Türü: İcra ve İflas Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/3
2.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 17×25 cm
2064 Sayfa
ISBN: 9789750232527