Satanizm

İçindekiler

Önsöz
Kısaltmalar
Ansiklopedi ve Sözlük Kısaltmaları
Giriş

Birinci Bölüm
Satanizm’in Tanımı ve Tarihçesi
I- Satanizm ve Satanistler
A- Satanizm’in Tanımı
B- Satanistler
1- Satanistler
2- Lusiferciler veya Paladistler
a- Lusiferciler
b- Paladistler
3- Metadinistler
II- Satanizm’in Tarihçesi
A- Paladistlerle Templier Şövalyeleri Arasındaki İlişki
B- Templier Şövalyelerinin Masonlukla İlişkisi
C- Satanizm İle Büyü ve Büyücülük Arasındaki İlişki
D- Roma Katolik Kilisesi İle Satanizm Arasındaki İlişki
E- Masonlukla Satanizm Arasındaki İlişki
F- Hristiyanlıkla Masonluk Arasındaki İlişki

İkinci Bölüm
Belli Başlı Satanist Gruplar

I- Geleneksel Satanizm
A- Geleneksel Satanistlerle Diğer Gruplar Arasındaki Farklar
B- Geleneksel Satanizmde Yedi Basamaklı Sistem
II- Modern Satanizm
A- Modern Satanizmin Ortaya Çıkışı
B- LaVey’in Şeytan Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
C- Modern Satanizm’in Ülke ve Prensipleri
D- Modern Satanizm’in Dayandığı Unsurlar
1- Sembolizm
2- Modernizm
3- Bireycilik
4- Ateizm
5- Hedonizm, Naturalizm ve Hümanizm
E- Modern Satanizmde Dokuz Ülke
F- Modern Satanizmde Sevgi ve Nefret Anlayışı
G- Yeryüzünün On Bir Satanik Kuralı
H- Modern Satanizm’de Dokuz Satanik Günah
III- Satanizm’de 21 Hedef

Üçüncü Bölüm
Satanistlerin Çeşitli Konulardaki Görüş, Düşünce ve Anlayışları

I- Satanizm’de Tanrı Anlayışı
II- Satanistlerin Cennet-Cehennem Konusundaki Görüşleri
III- Satanistler’in Şeytan Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
IV- Şeytan’ın Kitabından Alıntılar
V- Şeytan’ın Kilisesi
VI- Satanizm’de Vaftiz Anlayışı
A- Yetişkinlerin Vaftiz Töreni
B- Çocukların Vaftiz Töreni
VII- Şeytan’a Tapınma Ayini: Black Mass
VIII- Satanizm’de Seks Anlayışı
IX- Satanizm’de Büyü Anlayışı
X- Satanizm’de Ahlak Anlayışı
XI- Satanizm’de İnsan Kurbanı Meselesi
XII- Çeşitli Dillerde Şeytan veya Şeytanî Özelliklere Sahip Tanrı İsimleri
XIII- Şeytanlarla Bazı Hayvanlar Arasındaki İlişki
XIV- Bilinmeyen Bilinir: Şeytanî Asır!
XV- Satanizm’de Dinî Tatil Günleri
XVI- Satanizm’de Kullanılan Bazı Semboller ve Anlamları
XVII- Satanizm’in Türkiye Boyutu
A- Satanizm Türkiye’de Nasıl Yayılıyor?
B- Gençlerimiz Niçin Satanist Oluyorlar?
C- Satanizme Daha Çok Kimler Meylediyor?
D- Gençlerin Satanist Yapılmasında Kullanılan Bazı Unsurlar
E- Satanistlerin Yayın Organları
F- Satanistler Niçin Kedi Kurban Ediyorlar?
G- Gençler Niçin İntihar Ediyor veya Ettiriliyorlar?
H- Şeytandan İnsana Mesaj Gelir mi?
I- Satanist Kime Denir veya Kimler Satanisttir?
İ- Gençlerin Satanizm’in Tuzağına Düşmemeleri İçin Neler Yapılmalıdır?
XVIII- Satanizm Bir Din Midir?
XIX- Şeytan İnsanın En Büyük Düşmanıdır
A- Şeytanın Yaratılışı ve Âdem’e Secde Emrinden Önceki Durumu
B- Yaratılış Hikmeti
C- Her İnsana Bir Şeytan Verilişi
D- Kendisine Kıyamete Kadar Mühlet Verilişi
E- Görevi
F- Şeytan’a Uymama Noktasında İnsanlara Yapılan Uyarılar
G- Şeytan’a Uyanların Durumu ve Âhiret’te Gerçekleşecek Olan Hesaplaşma
XX- Yezîdîlîk’te Şeytan İnancı
Sonuç
Bibliyografya
 
 
Künye Bilgileri

Satanizm
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Prof. Dr. Ahmet Güç
Türü: Din
Yayın Tarihi: 2004
296 Sayfa
ISBN: 9789751932716
 
Satanizm
E-Kitap okumak için tıklayın