Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu

E-Kitap okumak için tıklayın

Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyum Programı

9.00‐ 9.45 Açılış
9.45‐ 11.00 Kadın Emeği Tarihsel Gelişimi ve Bugünü; Sağlıkta Kadın Emeği
için İp Uçları
Melda Yaman Öztürk
Nuray Ergüneş
11:00‐11:15 Ara
11.15‐ 12.00 Dünyada ve Türkiye’de Dünden Bugüne Sağlıkta Kadın Emeğinin
Durumu
Feride Aksu Tanık
12.00‐13.00 Yemek ve Poster Başı Tartışma
13. 00‐ 14.45 Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Kadın Sağlık Çalışanlarının
Çalışma Biçimlerine Etkisi
Deniz Nalbantoğlu
Hülya Ulaşoğlu
Arzu Çerkezoğlu
Çağla Ünlütürk Ulutaş
14.45–15.00 Ara
15.00–16.15 Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Üreme Sağlığına Etkisi
Aslı Davas
Gülnihal Bülbül
Nilüfer Özaydın

DÜZENLEME KURULU
Filiz Ak
Feride Aksu Tanık
Sibel Alper
Esin Avcı
Özlem Azap
Vahide Bilir
Ayfer Candanoğlu
Meltem Çiçeklioğlu
Aslı Davas
Melek Demir
Peyker Demireli
Füsun Düzcan
Arzu Erbilici
Ugur Işık
Hicran İzci
Serpil Keskin
Elif Kırteke
Handan Kurtbaş
Zehra Mete
Deniz Nalbantoğlu
Aysun Özşahin
Şevkat Bahar Özvarış
Beyhan Özyurt
Derya Pekbayık
Suzan Saner
Selma Polat
Peyker Temiz
Lale Tırtıl
Ful Uğurhan
Kevser Vatansever
Müge Yetener
Derya Yüksel
Ayşın Zeytinoğlu

BİLİM KURULU
Özen Aşut
Esin Ceber
Nuray Ergüneş
Nilay Etiler
Zeliha Öcek
Nüket Paksoy Erbaydar
Serpil Salaçin
Şafak Taner
Meral Türk
Aynur Uysal
Melda Yaman Öztürk
Gamze Yücesan Özdemir
Şahika Yüksel
Gülbanu Zencir

İÇİNDEKİLER
SAĞLIKTA KADIN EMEĞİ SEMPOZYUM PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
KONUŞMA METİNLERİ
TÜRKİYE’de KADIN İSTİHDAMI ve KADIN EMEĞİ: Sağlık Sektöründe Kadın Emeği için İpuçları
Melda Yaman Öztürk ve Nuray Ergüneş
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİNE ETKİSİ Birinci Basamak ve Kadın Hekimler
Deniz Nalbantoğlu
Sağlıkta Dönüşümün Kadın Sağlık Çalışanlarına Temel Yansımamaları
Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ Gebelik‐Doğum‐Doğum Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Sağlık Politikalarıyla Etkileşimi
Dr. Gülnihal Bülbül
Sağlıkta Dönüşüm ve Üreme Sağlığı
Aslı Davas Aksan
POSTER BİLDİRİLER
SAĞLIK OCAĞINDAN AİLE HEKİMLİĞİNE EBENİN DEĞİŞEN ROLÜ VE ÜREME SAĞLIĞINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ
Mahide DEMİRELÖZ, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
HEMŞİRELİK ORYANTASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Züleyha ÖZTÜRK, Fadime GÖK
SOSYALLEŞTİRMEDEN AİLE HEKİMLİĞİNE EBENİN DEĞİŞEN ROLÜ: EBELERDEN İZLENİMLERLE
Aysun BASGÜN EKSIOGLU
HEMŞİRELERDE HASTA VEYA HASTA YAKINI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALMA SIKLIĞI: BİR ÜNİVERSİTE VE DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Seçkin YILMAZ, Cemil ÖZCAN, Beyhan ÖZYURT
SAĞLIK DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN BİTLİS İL MERKEZİNDE BULUNAN SAĞLIK KURUMLARINDAKİ KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yusuf ÖZŞENSOY, Cihan ÖNEN, Fatma ZEREN, Elif ÇOĞAÇ
İKİNCİ SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Aslı DAVAS, Işıl ERGİN, Hür HASSOY, Raika DURUSOY, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
KADIN EMEĞİ SÖMÜRÜSÜ: BİR ÖRNEK OLAY
Aysun ÇELEBİOĞLU
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
Meryem METİNOĞLU,Songül YAN,Pelin DUYMAZ
TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE İSTİHDAMDAN ÇEKİLMESİNE NEDEN OLAN UNSURLAR
Denizcan KUTLU
ATAERKIL OTORITER ANLAYIŞIN HEMŞİRELIK MESLEĞİNE ETKİSI
Zencir G, Zencir M.
KADIN EMEK TARIHI OLARAK HEMŞIRELIK TARIHI: SAKLI KALANLAR
Zencir G, Zencir M, Yavuz Karamanoğlu A, Gök F, Arslan S, Vural Kıray B
KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAM ŞEKİLLERİ İLE İŞ VE GELİR GÜVENCESİ DURUMLARI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Saise USTA, Esin ÇEBER
ARKADAŞLARIMIN ÇOĞUNUN DA BAŞINA GELİYOR….OLAN ŞEYLER
Yard. Doç. Dr. Yasemin ÖZGÜN, Dr. Müge YETENER

Künye Bilgileri

Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2011
61 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın