Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve Gerçekler

İçindekiler

Önsöz
Giriş
Türkiye’de Ekonomi ve Siyaset
Türkiye’nin Sağlığı
Türkiye’de Sağlık Sektörünün Durumu
Kapitalizmde Sağlık ve Sağlık Emekçileri
Kapitalizm ve Sağlık
Seksenli Yıllardan Günümüze Sağlık Sektörü ve Sağlık Emekçileri
Türkiye’de de Dünyada da Sağlık Emek-Gücü/Hekim Sayısı Ülkenin Sağlık Düzeyinin Belirleyicisi Değildir
Türkiye’de Sağlık Emek-Gücü Sayısı ve Dağılımı
Sayı Hesaplamaları Nasıl Yapılıyor?
Ülkelerin Hekim Sayılarını Belirleyen Faktörler ve Türkiye’de Hekim Sayısı
Türkiye’de Hekimlerin ve Diğer Sağlık Emekçilerinin İstihdamında Yaşanan Eşitsizlikler
Sayılarla Tıp Eğitimi: Türkiye’nin Dünyadaki Yeri
Türkiye’de Kamu Sağlık Hizmetlerinde Hekim İstihdamı
İle İlgili Yasal Düzenlemeler
Ne Yapmalıyız?

Ek’ler
Ek-1: Türkiye’nin Sağlığı Tablolar
Ek-2: Türkiye’de Sağlık Sektörü Tablolar
Ek-3: Sağlık Düzeyi Belirleyicileri Regresyon Analizleri
Ek-3’de Sunulan Regresyon Modellerinde Kullanılan Bağımlı Değişken’in Veri Kaynakları
Ek-3’de Sunulan Regresyon Modellerinde Kullanılan Bağımsız Değişkenler ve Veri Kaynakları
Ek-4: Ülkelerdeki Hekim Sayılarını Belirleyen Faktörler
Ek-5: Türkiye’de Sağlık Emekgücü İstihdamındaki Eşitsizlikler
Ek-6: Kamu Sağlık Hizmetlerinde Hekim İstihdamı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Künye Bilgileri

Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve Gerçekler
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2008
120 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-05-8

 

E-Kitap okumak için tıklayın