Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım
Selçuk Erez / İstanbul Tabip Odası Başkan
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Süreci
Hasan Oğan / Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grrubu Genel Koordinatörü
Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Geleceği
Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım
İş Hukuku Ve Sağlık Çalışanları
Av. Murat Özveri / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri – Çalışma Ve Toplum Dergisi
Sağlık Çalışanları (Kamu-Özel) İş Kazası, Meslek Hastalıklarında Uygulamalar, Yasal Sorunlar
Gönül Malat / Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi
Anket, Çalışma Grubu Raporları Ve Genel Değerlendirme
Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi
Hasan Oğan / Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu Genel Koordinatörü
Çalışma Grup Raporları
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu
Eftal Yıldırım / Raportör
Radyolojik Risklere Bağlı İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu
Nezaket Özgür / Raportör
Enfeksiyon Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Gurubu
Funda Şimşek / Raportör
Travma ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Çalışma Grubu
Murat Aktepe / Raportör

Düzenleyen Kurumlar
Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTD)
Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş)
Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
Türk Ebeler Derneği (TED)
Türk Eczacıları Birliği (TEB)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Künye Bilgileri

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları
Hazırlayan: Hasan Oğan
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Politikası, Çalışma Hayatı, İbni sina Tıp Kitaplığı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2015
90 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-93-5
Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları
E-kitap okumak için tıklayın