Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu

İçindekiler
Sunuş
Dünyada Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Kavram ve Değişimler
Devlet / Kamu Üzerine Yeniden Düşünmek…
Kamu Özel Ortaklığı ve Koordinasyonu Sağlayan Kurum Olarak YOİKK
Kamu Özel Ortaklığının Hukuksal Niteliği
Eksik İmtiyaz (Kamu – Özel Ortaklığı)
Sağlık Sektöründe KÖO
KÖO’nın Kamu Maliyesi Açısından Değerlendirilmesi
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığının Mekan Seçimi: Bursa Örneği

Künye Bilgileri

Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Kamu Yönetimi, Sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2011
275 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-59-1

 

Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu
E-kitap okumak için tıklayın