Rakamlarla Dünya Tarımı

ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR
Bu çalışmada yer alan istatistiklerden;

 Dünya ekonomisi ve tarımsal üretim değerine ilişkin istatistikler Birleşmiş Milletler (UN) verilerinden,

 Dünya tarım alanları, dünya nüfusu ve ekonomik olarak aktif nüfusa ilişkin veriler Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (FAO) verilerinden,

 Dünya tarım alanlarına ilişkin verilerde tarla ve bahçe alanları bir arada, hayvancılık için önemli olan çayır ve mera alanları ayrı ayrı olarak da verilmiştir. Toplam tarım alanı bu iki verinin toplamı olarak verilmiştir. Değerlendirmeler de bu durum göz ardı edilmemelidir.

 Dış ticarete ilişkin genel istatistikler Dünya Ticaret Örgütü (WTO), fasıllara göre detay veriler ise Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerinden derlenmiştir.

 Dış ticaret detay tabloları en büyük net ihracatçı olan 10 ülke ve en büyük net ithalatçı olan 10 ülke olarak derlenmiştir.

 Dış ticaret tablolarının yanında yer alan numaralar o ülkenin dünyadaki sıralamasını göstermektedir. Türkiye 10 ülke arasında değilse kaçıncı ülke olduğu yanında belirtilmiştir.

 Tabloda yer alan veriler Şubat – Nisan 2014 aylarında yukarıda sayılan uluslararası kuruluşların web sitesinden derlenmiştir.

KÜNYE

Rakamlarla Dünya Tarımı
İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü
İzmir Ticaret Borsası
Türü: Ekonomi, Tarım
Nisan 2014
40 Sayfa

Rakamlarla Dünya Tarımı
E-kitap okumak için tıklayın