Oruç İlmihali

İÇİNDEKİLER

Ön Söz
Giriş
Ramazan Ayı ve Fazileti
I. Kavramsal Çerçeve
1. “Ramazan” Kelimesinin Anlamı
2. Ramazan Ayı

II. Ramazan Ayının Değer ve Önemi
1. Kur’ân, Ramazan Ayında İndirilmeye Başlanmıştır
2. Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur
3. Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı İçindedir
4. Ramazan Ayında Cennet Kapıları Açılır, Cehennem Kapıları Kapanır, Şeytanlar Zincire Vurulur
5. Teravih Namazı Ramazan Ayında Kılınır
6. Ramazan Ayını İhya Eden Müminin Günahları Bağışlanır
7. Ramazan Rahmet ve Bereket, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ayıdır
8. Ramazan Ayında İbadetlere Daha Çok Sevap Verilir
9. Ramazan Ayı Nefsi Terbiye Etme ve Sabır Ayıdır
10. İtikâf İbadeti Özellikle Ramazan Ayında Yerine Getirilir

III. Ramazan Ayına Hazırlık

BİRİNCİ BÖLÜM
Oruç İbadeti, Önemi ve Fazileti
I. Kavramsal Çerçeve
1. Orucun Kelime Anlamı
2. Orucun Terim Anlamı ve Oruçla İlgili Bazı Terimler
II. Oruç İbadetinin Tarihi Seyri
III. Oruç İbadetinin Fazileti
1. Oruç, Sevabı Çok Olan Bir İbadettir
2. Ramazan Orucu Günahlara Kefaret Olur
3. Cennetin Reyyân Kapısı, Oruç Tutanlara Mahsustur
4. Mazeretsiz Oruç Tutmamak Büyük Günahtır
IV. Orucun Hikmetleri
1. Oruç Cehennem Ateşine Karşı Bir Kalkandır
2. Oruç Kişiyi Haramlardan Alıkoyar
3. Oruç Şehevî Duyguları Dizginler
4. Oruç Sabır ve İrade Eğitimidir
V. Çocuklar, Gençler ve oruç İbadeti

İKİNCİ BÖLÜM
Orucun Farz Oluşu ve Çeşitleri
Giriş
I. Oruç Tutmakla Yükümlü Olanlar
II. Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Mazeretler
1. Hastalık
2. Yolculuk
3. Hamilelik
4. Emzikli Olma
5. Yaşlılık
6. Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk
7. Çok Ağır İşlerde Çalışmak
8. Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak
III. Oruç Fidyesi ve İskat-ı Savm
1. Oruç Fidyesi
2. İskat-ı Savm
IV. Orucun Çeşitleri
1. Farz Oruçlar
a) Ramazan Orucu
b) Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası
c) Kefaret Oruçları
2. Vacip Oruçlar
a) Nezredilmiş Oruçlar
b) Başlanıp Bozulan Nafile Oruçların Kazası
c) Hac Kurbanı Yerine Tutulan Oruç
3. Nafile (Tatavvu’) Oruçlar
a) Aşure Orucu
b) Pazartesi-Perşembe Orucu
c) Eyyam-ı Bîd Orucu
d) Şevval Ayı Orucu
e) Haram Aylarda Tutulan Oruçlar
f) Şaban Ayı Orucu
g) Dâvud Orucu
h) Arefe Günü Orucu
4. Mekruh Oruçlar
a) Tahrimen Mekruh Oruçlar
b) Tenzihen Mekruh Oruçlar
1. “Ramazan Karşılama” Adı Altında Oruç Tutmak
2. Şek Gününde Oruç Tutmak
3. On Muharrem Orucu
4. Nevruz ve Mihrican Oruçları
6 Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ – Doç. Dr. Halil ALTUNTA

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oruçla İlgili Fıkhî Hükümler
I. Orucun Farzları
1. Orucun Farz Olmasının Şartları
2. Orucun Edasının Şartları
3. Orucun Geçerli Olmasının Şartları
a) Niyet Etmek
b) Orucu Bozan Şeylerden Sakınmak
c) Hayız veya Nifas Halinde Olmamak
d) Orucu Vaktinde Tutmak
II. Orucun Sünnetleri ve Müstehapları
1. Orucun Sünnetleri
a) Sahura Kalkmak
b) Orucu Açtıktan Sonra Dua Etmek
c) İftar Etmekte Acele Davranmak
d) Oruçlulara İftar Ettirmek
e) Bedeni Zayıf Düşürecek Davranışlardan Sakınmak
2. Orucun Müstehapları
3. Orucun Mekruhları
III. Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler
1. Hem Kaza Hem Kefaret Gerektiren Şeyler
a) Cinsel İlişkide Bulunmak
b) Gıda veya Gıda Hükmünde Olan Bir Şey Almak
2. Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler
3. Orucu Bozmayan Şeyler
4. Orucu Bozup Bozmamaları Bakımından Bazı Muayene ve Tedavi Yöntemleri
a) Astım Hastalarnın Kullandığı Sprey
b) Göz Damlası
c) Burun Damlası
d) Dilaltı Hapı
e) Endoskopi, Kolonoskopi Yaptırmak, Makat veya Ferçten Ultrason Çektirmek
f) İdrar Kanalının Görüntülenmesi, Kanala İlaç Akıtılması
g) Anestezi
h) Kulak Damlası ve Kulan Yıkattırılması
ı) Fitil Kullanmak, Lavman Yaptırmak
i) İğne Yaptırmak, Hastaya Serum ve Kan Vermek
j) Diyaliz
k) Anjiyo Yaptırmak
l) Biyopsi Yaptırmak
m) Kan Vermek
n) Merhem ve İlaçlı Bant
4. Oruç ile İlgili Bazı Meseleler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ramazan ve Oruç Sevinci: Bayram
Giriş
I. Bayram Namazı Kılmak
II. Ramazan Bayramı’nda Fıtır Sadakasını Vermek
III. Ziyaret Yapmak
IV. Yoksul ve Muhtaçlara Yardım Etmek
V. Küskünlerin Barışması

Son Söz
Terimler Sözlüğü
Bibliyografi
İndeks
 
 
Künye Bilgileri
 
Oruç İlmihali
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Doç. Dr. İsmail Karagöz, Doç. Dr. Halil Altuntaş
Türü: İslam, İbadet
Yayın Tarihi: 2010
2. Baskı, 152 Sayfa
ISBN: 9789751943323
 
Oruç İlmihali
E-kitap okumak için tıklayın