Ortaklıklar Muhasebesi

ÖNSÖZ

Dördüncü baskısı yapılan bu kitapta Ortaklıklar Muhasebesi tekniği, Vergi Hukuku ile bağlantılı olarak ayrıntıları ile açıklanmıştır. Kitap, esas itibariyle dört ana kısımdan oluşturmaktadır.
Birinci Kısımda bilinen ticaret ortaklıkları, yani kollektif, adi komandit, limited, hisseli komandit ve anonim ortaklıklar üzerinde durulmuştur.
Burada açıklamalarımız, ortaklıkların kuruluşundan son bulmasına kadar muhtelif hukukî olayları içine almaktadır.Kuruluş, ortaklık ile ortaklar arasında ilişkiler, elde edilen sonuçların (Kâr ve Zarar) dağıtımı, sermayenin artırılması, azaltılması, geri verilmesi, tahvil çıkarma, ortaklık paylarının muhtelif değerleri v.b. konular çok sayıda örnek verilmek suretiyle işlenmiştir.
Kitabın önemli özelliklerinden biri bu kısımla ilgilidir. Gerçekten, şimdiye kadar yayınlanan Muhasebe kitaplarında her ortaklık kuruluşundan sonuna kadar bir bütün halinde açıklanmıştır. Biz bu yoldan ayrılarak, bütün ortaklıkların kuruluşunu ayrı bir bölümde, sonuşların dağıtımını, sermayenin artırılmasını, azaltılmasını v.b. konularını ayrı ayrı bölümlerde açıklama yoluna gittik.
Böylece muhtelif konularda, ortaklıklar arasındaki ayrılıkları ve benzerlikleri derhal kavramak ve karşılaştırmalara olanak sağlamak amacı güdülmüştür.
Kitabın İkinci Kısmında, Kooperatifler, Adi Ortaklıklar ve holdingler üzerinde durulmuştur. Bilindiği gibi kooperatifler 1163 Sayılı Kanun’la Ticaret Kanunu’ndan ayrılarak ayrı bir rejime tabi tutulmuştur.Hattâ, 1163 Sayılı Kanun Ortaklık deyimini de terkederek Kooperatifleri “Teşekkül” olarak nitelendirilmiştir.
Öte yandan, kooperatiflerin muhasebesi de bilinen ticaret ortaklıklarından farklı bulunmaktadır. Keza, Borçlar Kanunu’nda açıklanan Adi Ortaklıkların da hukukî yapısı ve muhasebesi oldukça değişiktir.
Kitabın Üçüncü Kısmında, Tasfiye, Paylaşma, Nevi Değiştirme, Birleşme, Bölünme, Kısmen Devir Konuları bol örneklerle işlenmiştir.
Memleketimizde son yirmibeş yılda gelişmeye başlayan ve Ticaret Kanununda pek az yer verilen Holding ortaklıklar da bu kısımda incelenmiştir. Kitabın sonuna ayrıca bir hesap plânı eklenmiştir.
Dördüncü Kısımda, problemler yer almaktadır. Kuruluş sonuçların dağıtımı, tasfiye, birleşme ve benzeri konuları kapsayan bu problemler öğrencilere ve diğer ilgilenenlere ortaklıklar muhasebesi üzerinde daha yakından çalışma olanağı hazırlamak amacına yöneliktir.
Mensubu olmakla şeref duyduğum Marmara Üniversitesine kitabın basılmasını sağladığı için teşekkür ve şükran borçluyum. Ayrıca müsvettelerin daktilo edilmesinde ve metinlerin düzeltilmesinde ve büyük emeği geçen araştırma görevlisi Ali İhsan Başol ile basılmasını gerçekleştiren Fatih Matbaası sahip ve personeline de teşekkürü bir borç bilirim.

İstanbul, Mayıs 1985                                                                                 Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Ortaklıklar Muhasebesi
Doç. Dr. Mehmet Ali Canoğlu
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1985
415 Sayfa
Türü: Muhasebe
 
E-Kitap okumak için tıklayın