Okul, Aile ve Çevre İş Birliği

Okul Aile ve Çevre İş Birliği
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Kullanım Kılavuzu

1. Ünite
Okul-Aile İş Birliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi
İş Birliği
İş Birliğinin Özellikleri
İş Birliğinin Ön Koşulları
Okul-Aile İş Birliği
Okul-Aile İş Birliğinin Kapsamı
Okul-Aile İş Birliğinin Önemi
Okul-Aile İş Birliğini Etkileyen Etmenler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Okul-Aile İş Birliğinin Yasal Dayanakları
Giriş
Eğitimin Yasal Dayanakları
Okul-Aile İş Birliğinin Yasal Dayanakları
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
Amaç ve Kapsam
Kuruluş, Görev-Yetki ve Üyelik
Birliğin Organları
Gelirlerin Kabulü, Harcanması ve Kiraya Verme Usulü
Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler
Çeşitli Hükümler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
Okul-Aile İş Birliğinde Okula ve Aileye Düşen Görev ve Sorumluluklar
GİRİŞ
ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE AİLENİN VE OKULUN YERİ VE ÖNEMİ
OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNDE TARAFLARA DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ailenin Görev ve Sorumlulukları
Okulun Görev ve Sorumlulukları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Eğitime Ailenin Katılımı
GİRİŞ
AİLE KATILIMI NEDİR?
AİLE KATILIMININ AMAÇLARI
AİLE KATILIM ÇALIŞMALARININ ÇOCUKLARA AİLELERE, ÖĞRETMENLERE VE OKULA SAĞLADIĞI YARARLAR
Çocuklara Sağladığı Yararlar
Ailelere Sağladığı Yararlar
Öğretmene ve Okula Sağladığı Yararlar
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİ
Aile Eğitim Etkinlikleri
Aile İletişim Etkinlikleri
Ailenin Okulöncesi Eğitim Programına Katılımı
Ev Ziyaretleri
Bireysel Görüşmeler ve Toplantılar
Evde Yapılacak Etkinlikler
Ailelerin Yönetim ve Karar Verme Sürecine Katılımı
AİLE KATILIMINI ENGELLEYEN ETMENLER
Aileden Kaynaklanan Nedenler
Okuldan Kaynaklanan Nedenler
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIM PROGRAM ÖRNEKLERİ
Bloomingdale Aile Katılım Programı
Aile Matematik ve Fen Programları (Family Math and Family Science Program)
Fospa Aile Katılım Programı
Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Okul-Aile İş Birliğini Geliştirme Etkinlikleri
GİRİŞ
OKUL ATMOSFERİ VE ANNE BABA TUTUMLARI
OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Grup Toplantıları
Veli Toplantıları
Bilimsel Toplantılar
Bireysel Toplantılar ya da Görüşmeler
Ev Ziyareti
Telefon Görüşmeleri
Yazışmalar
Sınıf Gazeteleri, Bülten Tahtaları ve Bültenler
Anne Baba Kütüphanesi
Kermesler
Sergi ve Gösteriler
AİLE EĞİTİMİ
Kurum/Okul Merkezli Aile Eğitimi Programları
Ev Merkezli Aile Eğitimi Programları
Ev Merkezli Program Örnekleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Okul-Çevre İş Birliğinin Tanımı Kapsamı ve Önemi
GİRİŞ
OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ
TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK OKULUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Okul Kültürünün Kendine Özgü Yönleri
Sosyo-Ekonomik, Politik ve Yönetsel Açıdan Okulun Kendine Özgü Yönleri
OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YERİ.. 104 OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİNİN KAPSAMI
YÖNETİM YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ
EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Okul-Çevre İş Birliğini Geliştirme Etkinlikleri
GİRİŞ
OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
OKUL-ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN İŞLEVLERİ
OKUL- ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN BOYUTLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Ailelerle İş Birliği ve Etkinlikleri
Yakın Çevre ile İş Birliği ve Etkinlikleri
Yerel Kurumlarla İş Birliği ve Etkinlikleri
Halkla İlişkiler ve Etkinlikleri
Sektörel İş Birliği ve Etkinlikleri
OKUL- ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Okul, Aile ve Çevre İş Birliği Etkinliklerinin Planlanması
GİRİŞ
OKUL, AİLE VE ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASINI GEREKLİ KILAN NEDENLER
OKUL, AİLE VE ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİ PLANLAMADA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK KONULAR
Okul, Aile ve Çevre İş Birliğinin Ne Durumda Olduğunun Saptanması
Aile ve Çevre Katılımına İlişkin Standartların Saptanması
Ailelerin ve Çevrenin Farklılığının Anlaşılması
Ailelerin ve Çevrenin Rollerinin Saptanması
OKUL, AİLE VE ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI
Okul, Aile ve Çevre İş Birliği Komisyonunun Oluşturulması
Çalışma Planının Yapılması
Gereksinim Belirleme Çalışmasının Yapılması
Okul, Aile ve Çevre İş Birliği Programının Hazırlanması
Okul, Aile ve Çevre İş Birliği Programının Uygulanması
Okul, Aile ve Çevre İş Birliği Programının Değerlendirilmesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Sözlük

 

Künye Bilgileri

Okul, Aile ve Çevre İş Birliği
Editör: Yrd. Doç. Dr. Emine Aysın Küçükyılmaz
Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN, Yrd. Doç. Dr. Turan Akman ERKILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Emine Aysın KÜÇÜKYILMAZ, Öğr. Gör. Berrin DİNÇ
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, E-Kitap, Üniversite kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2008
172 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0535-2

 
Okul Aile ve Çevre İş Birliği
E-kitap okumak için tıklayın