Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibarıyla Pazar Olanakları

Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibarıyla Pazar Olanakları
E-Kitap okumak için tıklayın

Önsöz
 

Ekonomik gelişme süreci içinde kalkınma ve refah düzeyinin yükseltilmesi bugün artık gereken sermaye ve teknoloji girdilerinin temini ve optimal üretim boyutlarına ulaşılması, uluslararası entegrasyonun arttırılması ile mümkün olmaktadır. 1980’li yıllarda ithal ikamesine dayalı kalkınma stratejisini terk ederek dışa açık bir ekonomi politikası izlemeye başlayan ülkemizde 1996 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği oluşturulması sonucu Türkiye’nin dünya ticaretine entegrasyonu bakımından önemli mesafeler katedilmiştir. İç piyasada artması kaçınılmaz olan dış rekabet baskısına karşı ekonomide genel anlamda başarı sağlanması global düzeyde mevcut imkan ve fırsatların mümkün olan en geniş şekilde kullanılabilmesine bağlıdır. Bu nedenle Türkiye temas içinde olduğu dış
piyasaları ve ihraç ürünlerini sürekli geliştirmek, genişletmek ve bunlara yenilerini eklemek zorundadır.
Norveç, İskandinavya’da yer alan ve nüfusu az olmasına rağmen yüksek kişi başına geliri ile cazip bir pazara sahip olan bir ekonomidir. Piyasa yapısı ve tüketici tercihleri bakımından da ihracatçılarımız için dikkate alınmasında yarar görülen bir pazar niteliğindedir.
Norveç’in ihraç mallarımız için bir pazar imkanı arz eden bir ekonomi olarak, mevcut koşulları ile incelenip, tanıtılması amacıyla hazırlanan bu çalış­manın firmalarmız ve ilgililer için faydalı olmasını diler, bu araştırmayı hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Başuzmanı Tamer Kayacıklı ile Dış Ticaret Şubesi Araştırma Raportörü Meltem Duran’a teşekkür ederim.
 
Prof.Dr.İsmail Özaslan
Genel Sekreter
 
 
 
İçindekiler
 
Tablolar Listesi
Amaç ve Yöntem
Özet ve Sonuçlar
Birinci Bölüm
Ülke Hakkında Genel Bilgiler
A. Coğrafi, Demografik ve Siyasal Yapılar ile Siyasal Tarih
1. Coğrafya ve İklim
2. Nüfus ve Demografik Yapı
3. Siyasal Tarih ve Siyasal Yapı
B. Ekonomik Yapı
1. Genel Olarak Ekonomi
2. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
3. İmalat Sanayi
4. Maden ve Enerji
5. Ödemeler Bilançosu
C. Dış Ticaret
1. Genel Olarak Dış Ticaret
2. İhracat
3. İthalat
4. Türkiye – Norveç Ekonomik ve Ticari İlişkileri
İkinci Bölüm
Piyasaya İlişkin Bilgiler
D. Mevzuat
1. Dış Ticaret Mevzuatı
2. Kambiyo Mevzuatı
3. Gümrük Rejimi ve İthalde Alınan Vergiler
4. İthalatta Gerekli Belgeler
5. Acentalık
6. Kamu İhaleleri
7. Tüketicinin Korunması
8. Fikri ve Sınai Mülkiyet
9. Reklam ve Tanıtma
10. Standartlar ve Düzenlemeler
11. Ambalajların Markalanması ve Etiketlenmesi
Ek: Standartlar, Kontrol ve Onay Usulü ile Ambalajlar ve Etiketler Hakkında Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar
E. Piyasanın Yapısı
1. Piyasa Hakkında Genel Bilgiler
2. Dağıtım Kanalları
3. Tüketici Yapısı ve Tüketici Davranışları
F. Piyasaya Giriş
1. Gıda Malları
a. Yaş Meyve ve Sebzeler
b. Kabuklu Yemişler
c. Diğer Hazır Gıda Ürünleri
2. Tekstil Ürünleri
a. Konfeksiyon
b. Ev Tekstil Ürünleri
c. Deri Konfeksiyon
3. Ayakkabı ve Deri Saraciye Eşyaları
a. Ayakkabı
b. Deri Saraciye Eşyaları
4. Halı ve Kilim
5. Elektrikli Ev Aletleri
6. Piyasaya Girişte Öneriler
Üçüncü Bölüm
İş Adamları İçin Yararlı Bilgiler
G. Ülkeye Gidiş

1. Pasaport ve Vize İşlemleri
2. Nasıl Gidilir ?
3. Ne zaman Gidilir ?
4. Gümrük Kontrolü
H. Günlük Yaşam
1. İklim ve Kıyafet
2. Ulaşım
3. İş Saatleri ve Tatiller
4. Haberleşme
5. Oteller ve Lokantalar
6. Diğer Yararlı Bilgiler
İ. Yararlı Adresler
1. Büyükelçilik ve Müşavirlik
2. Bakanlık ve Meslek Kuruluşlar
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibarıyla Pazar Olanakları
Hazırlayan: Tamer Kayacıklı, Meltem Duran
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Ülkeler
Yayın Tarihi: Ekim 1999
169 Sayfa
ISBN: 9755124101
 
 
 
Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibarıyla Pazar Olanakları
E-Kitap okumak için tıklayın