Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı

İçindekiler

* Önsöz
* Kısaltmalar
* İmlâ Özellikleri
* Giriş
* Nev’i-zâde Atâyi’nin Hayatı
* Sanatı
* Eserleri
* Atayi’nin Tesirinde Kaldığı Şairler
* Atâyi Divanı’nda Dil ve Üslup
* Atâyi Divanı’nın Şekil Özellikleri
* Dîvân Metni
* Sonuç
* Kaynakça

Künye Bilgileri

Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı
Yazar: Saadet Karaköse
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 1994
332 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın