Nedîm Divânı

İçindekiler
Önsöz
Giriş
Nedîm’in Hayatı, Şairliği ve Eserleri
Nedîm Divânı (Metin)
Kasîdeler
Kıt’alar
Nazmlar
Mesneviler
Musammatlar
Koşmalar
Gazeller
Gazel Müstezadlar
Ruba’İler
Matla’ ve Müfredler
Kaynakça

Künye Bilgileri

Nedîm Divânı
Şair: Nedîm
Hazırlayan: Prof.Dr. Muhsin Macit
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
347 Sayfa
ISBN: 9789751736383
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Nedîm Divânı
E-kitap okumak için tıklayın