Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Denetim Gereksinimi ve Kavramı
Denetime Duyulan İhtiyaç
Muhasebe ve Bağımsız Denetim İlişkisi
Bağımsız Denetim Kavramı
Denetim ve Denetçi Türleri
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
Genel Standartlar
Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı
Bağımsızlık Standardı
Mesleki Dikkat ve Özen Standardı
Çalışma Alanı Standartları
Planlama ve Yardımcıların Gözlenmesi Standardı
İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlenmesi Standardı
Kanıt Toplama Standardı
Raporlama Standartları
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Uygunluk Standardı
Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Standardı
Yeterli Açıklama Standardı
Görüş Bildirme Standardı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Denetimin Planlanması
DENETİMİN PLANLANMASI
MÜŞTERİ İŞLETMEYİ KABUL VE DENETİM SÖZLEŞMESİ
Teklifin Değerlendirilmesi
Müşteri İle Sözleşme Yapılması
DENETİM STRATEJİSİ
DENETİM PLANI
İşletmeyi ve Sektörü Tanıma
İşletme Riski ve Hile Riskini Değerleme
Başlangıç Analitik İnceleme Prosedürlerini Uygulama
Denetim Ekibi – Dışarıdan Uzmana İhtiyaç Olup Olmayacağının Saptanması
Denetim Risklerini Değerleme
Denetim Risk Unsurları
Risk Unsurları Arasındaki İlişki
Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi
İç Kontrol Sistemini Tanıma
İç Kontrol Kısımları
Kontrol Riskini Değerleme
Kontrol (Uygunluk) Testleri
İşletmelerde İç Kontrol Uygulamaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Denetim Çalışmasının Yürütülmesi
DENETİM SÜRECİNDE KONTROL VE MADDİ DOĞRULUK TESTLERİ
DENETİM KANITLARI
Kanıt Türleri
Yönetimin İddiaları
KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ
Geleneksel Denetim Yöntemleri
Denetim İşlemleri
Denetim Teknikleri
DENETİMDE ÖRNEKLEME
Denetimde Örnekleme Riski
Denetimde Örnekleme Türleri
ÇALIŞMA KAĞITLARI
Çalışma Kâğıtlarının Faydaları
Çalışma Kâğıtlarının Dosyalanması
Denetim Mizanı
Hesap Analiz Cetveli
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu
DENETİMİN TAMAMLANMASI
Denetimi Tamamlama Çalışmaları
Yapılan Denetim Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Gelecekteki Olası Belirsizliklerin Değerlendirilmesi
Bilânço Tarihinden Sonraki Önemli Olayların Gözden Geçirilmesi
Müşteri ile İlişkili Olan Kişi ve Kuruluşlarla Yapılan İşlemleri Belirleme ve İnceleme
Müşteri İşletmeden Beyan Mektubu Alınması
Genel Analitik Testler Yapılması
Sonuçların Değerlenmesi
Kanıtların Yeterliliğinin Değerlenmesi
Önemlilik Düzeyinin ve Denetim Riskinin Son Değerlemesinin
Yapılması
Hataların Düzeltilmesinin İstenmesi
Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi
Denetim Raporunun Düzenlenmesi
Bağımsız Denetim Raporunun Temel Unsurları
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Uyum
Bağımsız Denetim Görüşünün Oluşturulması
Olumlu Denetim Görüşünden Sapmalar
Çalışma Alanının Sınırlanması
İşletme Yönetimiyle Görüş Ayrılığı
BİLÂNÇO VE RAPOR TARİHİNDEN SONRAKİ İŞLEMLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Mali Analiz Kavramı ve Teknikleri
MALİ ANALİZİN ÖNEMİ
ANALİZDE KULLANILAN MALİ TABLOLAR
MALİ ANALİZ KULLANICILARI
MALİ ANALİZ KAVRAMI
MALİ ANALİZ TÜRLERİ
Yapılma Amacına Göre Mali Analiz Türleri
Yapılış Biçimine (Kapsamına) Göre Mali Analiz Türleri
Analizi Yapacak Olan Şahıslara Göre (Yapanın Kimliğine Göre) Mali Analiz Türleri
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz)
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Analizi)
Oran Yöntemi İle Analiz
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Yatay ve Dikey Analiz Teknikleri
YATAY VE DİKEY ANALİZ
YATAY ANALİZ
Yatay Yüzdelerin Yorumlanması
Örnek Olay- Yatay Analiz
DİKEY ANALİZ
Örnek Olay- Dikey Analiz
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Trend Analiz Tekniği
TREND ANALİZİ
Finansal Tabloların Trend Yüzdelerine Göre Düzenlenmesi
Trend Yüzdelerin Yorumlanması
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Oran Analizi
GİRİŞ
ORANLARIN SINIFLANDIRILMASI
Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar
Cari Oran (Banker Oranı, İşletme Sermayesi Oranı)
Likidite Oranı (Asit Test Oranı)
Nakit Oranı (Disponibilite Oranı)
Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar (Kaldıraç Oranları)
Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı (Kaldıraç Oranı)
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı
Otofinansman Oranı
Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı
Faizleri Karşılama Oranı
Borçları Karşılama Oranı (Borç Servis Oranı)
Faaliyet Oranları (Verimlilik Oranları, Çalışma
Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar)
Stok Devir Hızı
Alacakların Devir Hızı Oranı
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı
Toplam Aktiflerin Devir Hızı
Maddi Duran Varlıkların Devir Hızı
Dönen Varlıkların Devir Hızı
Öz Sermaye (Öz Kaynak) Devir Hızı
Ticari Borçların Devir Hızı ve Ortalama Ödeme Süresi
Kârlılık Analizinde Kullanılan Oranlar
Satışların Kârlılığı Oranları
Kâr ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Künye Bilgileri

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz
Yazarlar: Prof. Dr. Seval Selimoğlu, Prof. Dr. Şaban Uzay, Doç. Dr. Süleyman Uyar, Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli, Doç. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Doç. Dr. Banu Başar
Editör: Prof. Dr. Seval Selimoğlu
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Muhasebe, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2012
153 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1304-3

 

 

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz
E-kitap okumak için tıklayın