Modern Bilim Felsefe ve Tanrı

İÇİNDEKİLER

Önsöz

I- ENTROPİ, FELSEFE ve TANRI

Entropi: Tek Yönlü, Olasılıkçı, Düzensizlik Yasası
Evrenin Sonu ve Entropi
Evrenin Başı ve Entropi
Tasarım Delili ve Entropi
Mucizeler ve Entropi

II- DİN FELSEFESİ AÇISINDAN İZAFİYET TEORİSİ

İzafiyet Teorisinin Ortaya Konması
İzafiyet Teorisi ve Değerlerin İzafiliği
İzafiyet Teorisi ve Tanrı-Evren İlişkisi
İzafiyet Teorisi ve Tek Tanrıcı Dinlerdeki İnançlar
Sonuç

III- KUANTUM TEORİSİ ve TANRI-EVREN İLİŞKİSİ

Laplace’ın Belli Geleceği Görebilen Cini
Kant’tan Spinoza’ya Deterministik Evren Anlayışının Yol Açtığı Sorunlar
Kuantum Teorisi ve İndeterminizm
Tanrı’nın Evrendeki Etkinlikleri
Kuantum Kuramının Belirsizlik İlkesine Farklı Yaklaşımlar
Belirsizliklerin Belirleyicisi Olarak Tanrı
Kuantum Belirsizlikleri Özgür İrade Sorununu Çözebilir mi?
Aşağıdan Yukarı Müdahale İle Mucizeler
Sonuç

IV- BEDEN-RUH DUALİZMİNE TEOLOJİK AGNOSTİK TAVIR

Binlerce Yıldır Süren Bir Tartışma
Beyin Hakkındaki Bilimsel Gelişmeler ve Materyalizmin Ön Plana Çıkışı
Metodolojiden Ontoloji Üretme
Bilincin Materyalist Açıklaması Ne Kadar Başarılıdır?
Yapay Zeka İle İnsan Zihni Taklit Edilebilir mi?
Turing Testi ve Bilinç
Dualizm ve Zuhur Etme
Eski Ahit ve Yeni Ahit’te İnsanın Doğası
Kuran ve İnsanın Doğası
Tanrı Kavramı ve Özgür İrade Sorunu Açısından Dualizm ve Tek Cevherci Yaklaşım
Yeniden Yaratılış Sorunu Açısından Dualizm ve Tek Cevherci Yaklaşım
Sonuç

KÜNYE

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
Yayın Tarihi: 2015
Ciltli
150 Sayfa
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9789758727063

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı
E-Kitap okumak için tıklayın