Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:3 Sayı:2 Aralık 2014

Alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı, birbirinden değerli makaleleri, derlemeler ve tebliğleri sizlerle buluşturan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi bu sayısında yer alan konular şu şekildedir;

Dergide Bulunan Konu Başlıkları

 • Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı, Prof. Dr. Murat ŞEN
 • Türk Disiplin Hukukunda “Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz” İlkesinin Değeri, Prof. Dr. Ramazan Cengiz DERDİMAN
 • ABD’de Suç İşlemeyi Meslek Haline Getirilenlerin Cezalandırılması Politikası, Doç. Dr. Ekrem MUŞ – Yrd. Doç. Dr. Hamza TOSUN – Dr. İsmail YILMAZ
 • Yargıtay Kararları Doğrultusunda Sendikal Fesih Sayılan ve Sayılmayan Haller, Yrd. Doç. Dr. Ahmet TERZİOĞLU
 • İslam Aile Hukukunda Kadın Hakları Açısından Sünni ve Şia Doktrinleri Arasındaki Temel Farklar, Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZALPAT
 • Azerbaycan Hukukunda Kişinin Şeref ve Haysiyetine Yapılan Saldırıya Karşı Korunması, Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI
 • Banka Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Kart Hamili Bakımından Avantajlarının Sorgulanması, Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER
 • Devletler Hukukunda Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma, Yrd. Doç. Dr. Sibel SAFİ
 • Arabuluculuk Faaliyetinde Sorumluluk Sigortasının Önemi, Öğ. Gör. Ferhat YILDIRIM
 • Filistin Devleti (Eyaleti): Çözüm 67–19 A ‘Doğum Belgesi miydi?, Arş. Gör. Emre TURKUT
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Ultra Vires İlkesinin Yeri, Araz İSMAYILOV
 • Doğu Türkistan’da Din ve Vicdan Özgürlüğü, Ceren Sedef EREN
 • Yargıtay Kararları Işığında İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası ve Islah Zamanaşımı Sorun, Süleyman TOPAK
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, Tanımı, Unsurları ve Kuruma Bildirilmesi, Zeynep AYAR

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 2
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2014/12
Türü: Dergi, Hukuk Dergileri
504 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 2147292014129