Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3-1

Alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı, birbirinden değerli makaleleri, derlemeler ve tebliğleri sizlerle buluşturan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi bu sayısında yer alan konular şu şekildedir;

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Dr. Murat ŞEN: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan (Meslek Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi
  • Dr. Emir ALİYEV – Seymur TALIBOV: Enerji Güvenliği, Enerji Kaynakları Kavramları Açısından Hazar Havzasındaki Hukuki Durum
  • Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV: Azerbaycan Hukukunda Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
  • Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI: Azerbaycan Mülki Mecellesinde Temerrüt Faizi ile İlgili Düzenlemelerin (AMM m. 445.7 ve 449) Değerlendirilmesi
  • Arş. Gör. Derya Başak MEDENİ: Yaşlılık Aylığının Koşulları
  • Deyanet TAĞIYEV: Azerbaycan Hukukunda Faktöringin Hukuki Niteliği
  • Turgay ŞEN: The Legal Bases of the Colaboration of the Republic of Turkey and the Republic of Moldova Introduction

KÜNYE BİLGİLERİ

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Türü: Dergi, Hukuk Dergileri
172 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 729 20 1406 8