Meksika Ülke Etüdü

Önsöz
 
Son yıllardaki gelişmelerle 26 milyar $ seviyelerine çıkan ihracatımızın yarısına yakın bölümü AB ülkelerine yönelmiş durumdadır. Söz konusu ülkelerde örneğin tek başına İhracatımızın %23’ünün yöneldiği Almanya’da yaşanan iç gelişmeler, keza İtalya ile yaşanan kriz ortamı ihracatımızı doğrudan doğruya olumsuz etkileyebilmektedir.
İhracatımızın sadece belirli ülkelere yönelmesinin taşıyacağı bu ve benzeri risklerin en aza indirgenmesi, önemli pazarlarımız olan Rusya ve AB pazarlarında yaşanılan tıkanıklıkların aşılabilmesi için büyüyen ve gelişen yeni pazarlar bulunması, büyük-küçük demeden mevcut pazarların geliştirilmesi ve ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
İşte bu noktada yıllardır uzak pazarlar diye üzerine yeterince eğilmediğimiz ve bu nedenle ticari ilişkilerimizin henüz arzu edilen seviyelerde olmadığı Amerika kıtası ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, dünyanın en büyük ticari bloklarından olan NAFTA üyesi Meksika özellikle dikkatle değerlendirilmesi gereken bir alternatiftir. Henüz beş yılını dolduran NAFTA sayesinde dış ticaret hacmini son yıllarda inanılmaz bir hızda artırarak 250 milyar $ üzerine çıkaran, ve özellikle bu yılın başlarından itibaren petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte gelirlerinin dolayısı ile büyük bir pazara sahip bulunan Meksika işadamlarımız için yeni potansiyel iş imkanları ortaya koymaktadır.
Bu düşünceden hareketle, gelişmekte olan Latin Amerika ülkeleri içinde en güçlü ekonomilerden birine sahip olan Meksika, Odamız araştırma ekibince yerinde incelenerek elinizdeki bu yayın hazırlanmıştır. 1999 Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasındaki katkılarından dolayı TC Meksiko City Büyükelçimiz Ergün Pelit başta olmak üzere Üçüncü Katiplerimiz Erkan Aytun ve Leyla Öner ile tüm Büyükelçilik mensuplarına teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Meksika ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığımız bu yayınımızın ihracatçılarımıza ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Odamız ekibine teşekkür ederim.
 
Prof.Dr.İsmail Özaslan
Genel Sekreter

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Meksika Ülke Etüdü
Hazırlayanlar: Dr.Cengiz Ersun, Tezer Palacıoğlu
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Ülkeler, Uluslararası İlişkiler
Yayın Tarihi: Ekim 1999
103 Sayfa
ISBN: 9755123970
 
 
 
E-kitap okumak için tıklayın