Medya Okuryazarlığı – Şiir Kitabı

Önsöz
 
Medya Okuryazarlığı Şiir Yarışması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılından bu yana ilköğretim öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen üçüncü yarışmadır. İlk olarak Televizyon Yayınlarında Şiddet konulu bir kompozisyon yarışması, ardından Akıllı İşaretler konulu bir resim yarışması ve son olarak da Medya Okuryazarlığı konulu şiir yarışması düzenledik. Bu yarışmalarla ilköğretim öğrencilerinin kitle iletişim araçları olarak adlandırdığımız radyo, televizyon, internet kullanımı konularında bilinçlendirilmelerini amaçladık. Her üç yarışmaya da binlerce öğrencinin katılmış olması en büyük mutluluğumuz ve övünç kaynağımızdır.
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre nüfusumuzun yaklaşık 14 milyonu ilköğretim çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. Bu nedenle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun en fazla önem verdiği izleyici grubunu ilköğretim çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Üst Kurul çocuklara yönelik pek çok önemli proje yürütmüştür. Bunlardan bazıları Akıllı İşaretler Uyarı Sistemi, İlköğretim Çağı Çocuklarının Televizyon İzleme Eğilimleri Kamuoyu Araştırması Geleneksel Çocuk Oyunları Filmi ve RTÜK Çocuk Web Sayfası’dır.
Medya Okuryazarlığı Projesi ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, ilköğretim öğrencilerini kitle iletişim araçları konusunda bilinçlendirmeye yönelik en kapsamlı çalışmasıdır. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan ve 2007-2008 öğretim yılından itibaren okullarda okutulmaya başlanan Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi, medyayı doğru okuyan, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen Medya Okuryazarlığı konulu şiir yarışması, seçmeli Medya Okuryazarlığı dersini henüz almamış da olsalar, ilköğretim öğrencilerinin ilk kez medya okuryazarlığı kavramıyla tanışmalarını sağladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Medya Okuryazarlığı konulu şiir yarışmasına katılarak bu sürece katkı yapan tüm öğrencilere, değerli öğretmenlere, yarışma jürisinde görev alan akademisyenlere ve yarışmayla ilgili çalışmaları yürüten Üst Kurul üyelerimize ve personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim.
 
Dr. A. Zahid AKMAN
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Medya Okuryazarlığı – Şiir Kitabı
İlköğretim Öğrenciler Arasında Düzenlenen Medya Okuryazarlar Konulu fikir Yarışmasında Ödül Alan Eserler
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eğitim Dairesi Başkanlığı
Türü: Şiir, Medya
Yayın Tarihi: 2008
128 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın