Medya Eğitimi

İçindekiler

Teşekkürler
Önsöz
Giriş
Modüler Bir eğitim Programı Taslağı
Öğretmenler İçin El Kitabı
Öğrenciler İçin El Kitabı
Ebeveynler İçin El Kitabı
Profesyonellerle Etik İlişkiler İçin El Kitabı
İnternet Okur Yazarlığı El Kitabı
SSS: Sıkça Sorulan Sorular
Medya Eğitimi İçin Seçilmiş Terimler Sözlüğü
Referanslar, Kaynaklar ve Örnek Uygulamalar
Katkıda Bulunanlar

Önsöz

1960 ların başlarından bu yana UNESCO sosyal gelişmedeki medyanın önemli rolünü tespit etmekle kalmamış, aynı zamanda çeşitli medyayı ilerleme hedeflerine dahil etmek ve kullanma konusunda somut politikalar, programlar ve stratejilerin taslağını hazırlamıştır. UNESCO aynı zamanda diyalog ortamının yaratılması ve desteklenmesi fikrine duyarlıdır. Aracılı iletişim formlarının haber ve bilgi dağıtımının temel vasıtası haline geldiği bir çağda belki de ihtiyaç duyulan, çok kültürlü sınırlar arasında diyaloglu iletişim ve görüşme formlarını genişletmektir. Bu amaçla, son bir kaç yıldır UNESCO ifade özgürlüğü ve haber ve bilgiye evrensel erişim konularıyla ilgilenmiştir. Medya eğitiminin, medyanın farklı kullanımlarına katılıp değerlendirerek haber ve bilginin serbest değişimini kolaylaştıracak genç insanları hazırlamada oynadığı önemli rolü kabul eder. Haber ve bilgiye serbest ve adil erişim insanların bilgi toplumuna katılımlarını kolaylaştırmak ve bunu sağlamak için asli bir unsurdur. Bu, okullarda öğretim programının parçası olarak medya eğitiminin sistematik öğretilmesiyle mümkündür.
Medyanın dünya çapında yaygınlaştırılması ve eğitimin, medyanın ve e-öğrenimin önemini vurgulayan Bilgi Toplumu Hakkında Dünya Zirvesinin yeni sonucu bağlamında UNESCO’nun hedefleri,
medyanın toplum içinde sadece iletişim için değil aynı zamanda haber ve bilginin iletimi için de oynadığı rol hakkında bir bilinç ve tartışma oluşturmaktır. Bu yeni yayınlanan belge derlemesi, Medya Eğitimi: Öğretmenler, Öğrenciler, Ebeveynler ve Profesyoneller İçin Bir Set, beş adet el kitabı içermekte ve konu olarak medya eğitiminin ve okul seviyesinde eğitim programının başlığı olarak nasıl
sunulacağı hakkında geniş bir kılavuz ve anlayış sunmaktadır. Set gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak medya eğitimi kapsamındaki çok farklı insanların ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Değişik madde ve öğrenme sitilleriyle dokuz bölüm içererek yalnızca öğretmenler için değil aynı şekilde öğrenciler, ebeveynler ve medya çalışanları için de faydalı olacaktır.
Bu eğitim seti, yenisi ve eskisini de içine alarak, medya eğitiminin karmaşık ve kapsamlı bir görünüşünü sunar. İnsanların medya yoluyla genel toplumun politik ve kültürel hayatına katılımını artırabilmelerinin yeni yollarını arar. Özellikle, gençlerin medyaya erişimini teşvik ederken, aynı zamanda da onların medyanın etkinliklerine yönelik eleştirel muhakemelerini artırır. Sürdürülebilir bir gelişim perspektifine sahiptir ve bilgi toplumlarının bazı zorluklarına, özellikle sayısal bilgi farklılığına hitap eder. Kaynakların paylaşımını destekler, mevcut strateji ve araçları detaylandırır, örnek uygulamalardan faydalanır. Uzun dönem perspektifinde, sayısal dinamiklerin gelişmesine destek vermeye gayret eder: medya eğitimini herkes için mümkün kılmak yapıcı diyalog için ihtiyaç duyulan
önemli kitlelere ulaşmaya ve kültürel medya sınırları arasında karşılıklı değişimler için yardımcı olabilir.

Abdul Waheed Khan
İletişim ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı

Künye Bilgileri

Medya Eğitimi
Editör: Divina Frau-Meigs
Unesco
Türü: Medya
170 Sayfa

Medya Eğitimi
E-Kitap okumak için tıklayın