Lisân-ı Hat ile Aşk-ı Nebi

İnsanlık tarihinde, İslâm Peygamberi Hz.Muhammed (sas) kadar bütün söz ve davranışları, hayatının en ince teferruatına kadar kitaplara kaydedilen başka bir şahsiyetin var olduğu herhalde söylenemez. Yine insanlık tarihinde İslâm ümmeti kadar peygamberinin ağzından dökülen hikmetli sözleri ve onun tarafından sergilenen örnek tutum ve davranışları sonraki nesillere aktaran ve bunu aktarmak için de binlerce cilt literatür oluşturan başka bir ümmet olmasa gerektir. Elbette bunda Cenab-ı Hak tarafından müminler için en güzel örnek olarak takdim edilen Resûl-i Ekrem’in (sas) yüce bir ahlâka sahip olması gibi Kur’an-ı Kerim’de bildirilen hususiyetleri ile onu görüp tanıyarak ona iman etmiş, canlarından ve sahip oldukları her şeyden daha çok onu sevmiş sahabe neslinden günümüze kadar bütün Müslümanların peygamberlerine karşı gönüllerinde duydukları tarifi imkânsız aşk ve muhabbet etkili olmuştur.
 
 
Künye Bilgileri

Lisân-ı Hat ile Aşk-ı Nebi
Genel Yayın Yönetmeni: Abdülkadir Özkan
Hilyeler: Hattat Mehmet Çebi
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Türü: İslam, Hz. Muhammed’in Hayatı
Yayın Tarihi: 13/Nisan-15/Mayıs 2012
342 Sayfa
 
Lisân-ı Hat ile Aşk-ı Nebi
E-kitap okumak için tıklayın