Küresel Kriz ve Tarım Sektörüne Etkileri

Dünya, kimilerine göre bu yüzyıldaki kimilerine göre ise 1929 dünya buhranından sonraki en büyük ekonomik krizi yaşıyor. Hangisi doğru şimdilik bilemeyiz ama gerçek olan bir şey var ki şuan hayatta bulunan insanların neredeyse tamamının yaşadığı en büyük küresel ekonomik kriz olduğu tartışmasız bir gerçek.
2007 yılının ortalarından itibaren belirtileri çıkmaya başlayan, 2008 yılının ikinci
yarısından itibaren etkisi yoğunlaşan krizin nedeni olarak ABD bankacılık sisteminde önemli bir yer tutan ipotekli konut kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan
sorunlar ve banka sermayelerindeki erimeler bulunmaktadır. Ancak, 2008 yılında patlak veren bu durum sadece krizin fitilini ateşlemiştir. Ekonominin temeline reel sektör yerine sanal finans piyasalarına bırakan, bu piyasaların kontrolsüz büyümesine izin veren küresel ekonomik sistemin böyle bir deneyimi yaşaması kaçınılmazdı.
Krizin boyutu, hangi sektörü ve/veya hangi ülkeyi ne kadar etkilediği konusunda bazı tahminler yapılsa da gerçek etkiyi ortaya koymak en azından şimdilik mümkün görünmüyor. Bu çalışmada ülkemiz tarım sektörünün krizden nasıl etkilenebileceğini genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışılacaktır.
Küresel ekonomik krizin Türkiye tarım sektörü üzerindeki etkilerini doğrudan ve dolaylı etkiler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Doğrudan etkiler Türkiye ekonomisinin kendi içerisindeki değişimlerden kaynaklanırken, dolaylı etkiler ise dünya ekonomisinde ortaya çıkacak gelişmelerden kaynaklanacaktır.
 
 
Künye Bilgileri
 
Küresel Kriz ve Tarım Sektörüne Etkileri
Mustafa Yağcıoğlu
İzmir Ticaret Borsası
Türü: Tarım, Ekonomi, Dünya Ekonomisi
Yayın Tarihi: Kasım 2009
12 Sayfa
 
Küresel Kriz ve Tarım Sektörüne Etkileri
E-Kitap okumak için tıklayın