Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ

1.BÖLÜM
KURAN VE BİLİMSEL FAALİYETLERE EŞLİK EDEN ÖN KABULLER

1- EVRENİN RASYONEL, ANLAŞILIR YAPISI VARDIR
2- İNSAN ZİHNİ EVREN HAKKINDA DOĞRU BİLGİLERE ULAŞABİLİR
3- EVRENİN ÖZELİKLERİ KEŞFEDİLEBİLİR
4- DOĞA YASALARI EVRENSELDİR
5- EVRENİ İNCELEMEK DEĞERLİDİR
6- EVREN HAKKINDA BİLGİ ELDE ETMEDE GÖZLEM ÖNEMLİDİR
7- EVRENİ ANLAMADA MATEMATİK ÖNEMLİDİR

2.BÖLÜM
KURAN VE BİLİMSEL FAALİYET İÇİN MOTİVASYON
SONUÇ
KAYNAKÇA

ÖNSÖZ
Günümüzde insanların hayatlarına yön vermede iki alanın yüksek derecede otoritesi olduğunu görmekteyiz. Bunlar din ve bilimdir. Bu iki alanın çatıştığını da ilişkisiz olduğunu da olumlu bir ilişki içinde olduğunu da savunanlar vardır. Çalışmalarının önemli bir kısmı bilim-felsefe-din ilişkisi olan akademisyenler olarak bu üç yaklaşımdan olumlu ilişki kuran yaklaşımın doğru olduğunu savunmaktayız. Fakat bunu yaparken “Hangi dilden ve hangi bilimden bahsedilmektedir” sorusunun cevabının önemli olduğunu ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini de hatırlatmalıyız. Dinlerin ve bilimin içinde birbirinden farklı yorumlar vardır ve bilim-felsefe-din ilişkisi açısından bu farklılıkların belirlenmesi önemli olmaktadır.
Burada bilim-felsefe-din ilişkisi üst başlığıyla ilgili bir konu, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran özelinde değerlendirilecektir. Kuran’ın içeriğinin bilimsel faaliyetle nasıl bir ilşki kurdurduğunu belirlemek bu kitabın temel hedefidir. Bunu, özellikle, Kuran’ın ortaya koyduğu teist anlayışı günümüz akademik dünyasında yaygın olan natüralist-ateist anlayışla kıyaslayarak ortaya koymaya çalışacağız. Müslümaların dininin temel kaynağı olan Kuran, içeriğiyle inananların zihinlerini inşaa etmeyi amaçlamaktadır. Kuran, zihnimizde mevcut olacak ön kabuller gerçekleştirilmesi gerekli eylemler için motivasyon sunar. Diğer yandan bilimsel faaliyetleri zihnimizdeki ön kabullerle gerçekleştirmekteyiz ve her faaliyet gibi bilimsel faaliyetler de motivasyon gerektirmektedir. Bu kitapta, Kuran’ın bilimsel faaliyetler için gerekli ön kabulleri inşaa ettiği ve verdiği motivasyonun hayatta bilimsel uğraşa yer verilmesini teşvik ettiği gösterilmeye çalışılmaktadır. Kuran’ın bahse konu ön kabullerle ilişkisi daha önceden -tespit ettiğimiz kadarıyla- ele alınmadığı için bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır.
Kuran’ın içeriğinin belirtilen şekilde olduğuyla ilgili bir iddiayı kapsamadığına dikkat edilmelidir. Müslümanların bilimsel başarı ve başarısızlık dönemleri, bu dönemlerin sebepleri, tüm bu dönemlerde Kuran’ın etkisinin ne kadar olduğu başka çalışmaların konusudur. Bu tip çalışmalarda elbette bu kitapta ileri sürülen görüşler değerlendirilebilir, fakat bu kitabın iddialarının sadece Kuran’ın içeriğiyle ilgili olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz.

KÜNYE

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası
Caner Taslaman, Enis Doko
İstanbul Yayınevi
1.Baskı, Haziran/2015
116 Sayfa
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 978-605-64417-6-9

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası
E-Kitap okumak için tıklayın