Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş

1. Bölüm:
Kuantum Teorisi Ortaya Konulmadan Önce

– Bölüm Tanıtımı
– Mikro Seviyeye Dair İlk Görüşmeler: Atomculuk
– Aristoteles Fiziği ve Kopernik, Kepler, Galileo
– Newton Fiziğinin Hakimiyeti
– ilk Bilimsel Atom Modelleri

2. Bölüm:
Kuantum Teorisinin Tanıtımı ve Felsefi Tasarımı

– Bölüm Tanıtımı
– Kuantum Teorisinin Ortaya Konuşu ve Çift Yarık Deneyi
– Bohr’un Atom Modeli ve Tamamlayıcılık İlkesi
– Tamamlayıcılık İlkesi’nden Hareketle Felsefi ve Teolojik
– Kuantum Teorisinin Farklı Yorumları
1- Bilimsel Realizm
2- Araçsalcılık (Aletçilik)
3- Kritikçi Realizm
– Kritikçi Realizm ve Bilim-Din İlişkisi
– Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi ve Farklı Yorumlanış Şekilleri
1- Cehaletimizden Kaynaklanan Belirsizlik
2- Deneysel ve Kavramsal Sınırlılıklarımızdan Dolayı
3- Objektif İndeterminizm Olarak Belirsizlik
– Objektif İndeterminizm ve Metafizik Tercihler
– Bütünsellik ve EPR
– Bell Teoremi, Yerel Olmama ve Aspect Deneyleri

3. Bölüm:
Tanrısal Etkinlik ve Kuantum Teorisi

– Bölüm Tanıtımı
– Tanrısal Etkinliğin Sınıflandırılması
1- Tanrı’nın Yoktan Yaratması Olarak
2- Tanrı’nın Muhafaza Etmesi Olarak
3- Tanrı’nın Oluşumları Gerçekleştirmesi Olarak
4- Tanrı’nın Mucizeleri Gerçekleştirmesi Olarak
– Kuantum Belirsizliklerinin Tanrısal Etkinlikle Belirlenmesi
– Kuantum Boşlukları ve Tanrısal Etkinlik
– Nancey Murphy ve Buridan’ın Eşeği
– Kaos Teorisi, John Polkınghorne ve Tanrısal Etkinlik

4. Bölüm:
Mucizeler, Doğa Yasaları ve Kuantum Teorisi

– Bölüm Tanıtım
– Mucizeler Sorunu ve David Hume
– Mucizeler Sorununa Doğru Yaklaşım Belirlemek
– Mekanik Evren ve Mucizeler
– Doğa Yasalarına Farklı Felsefi Yaklaşımlar
1- Düzenci Yaklaşım
2- Araçsalcı Yaklaşım
3- Zorunlulukçu Yaklaşım
4- Olasılıkçı Yaklaşım
– Baştan Müdahale ve Mucizeler
– Kuantum Belirsizliklerinin Belirlenmesiyle Mucize
– Teolojik Agnostisizm ve Metodolojiden Ontoloji Üretme

5. Bölüm:
Kötülük Sorunu, Özgür İrade Sorunu VE Kuantum Teorisi

– Bölüm Tanıtımı
– Kötülük Sorununun Özgür İrade Sorunuyla İlgisi
– Kötülük Sorunu ve Ontoloji
– Determinizm ve Özgür İrade
1- Kati Determinizm
2- Ilımlı Determinizm
3- Libertaryan Yaklaşım
– Dualizm ve Zuhur Etme ile Özgür İradenin
– Kuantum Teorisine Farklı Yaklaşımlar ve Özgür İrade
– Tanrı’nın Bilgisi ve Özgür İrade
– Özgür İrade Sorununu Çözemememizin Bazı Sebepleri
– Gözlemcinin Rolü, Tamamlayıcılık İlkesi ve Özgür İrade

Sonuç
Kaynaklar

 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
Yayın Tarihi: 2008
Ciltli
264 Sayfa
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9758727070
 
Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı
E-Kitap okumak için tıklayın