Kriminoloji

İnsanlar tarihin her döneminde suça karşı ilgi göstermişlerdir. Bu ilgi, duruma göre korku, intikam, merhamet veya destek şeklinde duygular olarak ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, suçu bütün yönleriyle inceleyen bir bilim dalı olması nedeniyle kriminolojinin önemi büyüktür. Kriminolojinin görevi, suçun, suçluluğun, suçlunun, suçlu topluluğunun, mağdurun ve sosyal kontrol organlarının araştırılmasıdır. Kriminoloji bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapmanın kapsamı, yapısı, görünüş şekilleri, gelişimi ve dağılımının araştırılması istikametlerini takip eder (suç fenolojisi); yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ile sosyal sapmanın nedenlerini teorik ve deneysel olarak araştırır (suç etolojisi). Kriminolojinin temel görevi ise, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ile sosyal sapmanın önlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesidir (suç profilaksisi). Kriminolojinin bu görevi yerine getirebilmesi için, bilgi sahibi olması, bu bilgilerin bir araya getirilmesi ve araştırma yapması gerekir. Kriminolojik araştırmaların konusu, suç olsun veya olmasın göze çarpan bütün olumsuz sosyal davranışlardır. Bu yüzden, konu alanına sadece suçlar değil, uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, konutsuzluk, intihar ve fahişelik gibi önemli olan sosyal sorunlar da girer. Suç mağduru öğretisi (viktimoloji) de, kriminolojinin konusuna dahildir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Kriminoloji Kavramı, Tanımı, Konusu, Görevi, Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Tarihi Gelişimi
– Kriminolojide Araştırma Yöntemleri ve Bilinmeyen Suçluluk
– Kriminolojinin Ana Yönleri (Suçun Nedenleri – Suç Etolojisi)
– Suçun Ortaya Çıkışı (Suç Fenolojisi)
– Sosyalleşme Usulünde Sosyal Temsil Vasıtalarının Etkileri, Toplumsal Gelişim ve Suçluluk
– İkamet Çevresi ve Suçluluk
– Suçlar ve Failleri
– Bağımlılık Maddeleri Suçluluğu
– Bireysel Silahlanma ve Suç
– Faillik Grupları
– Suça Birlikte Sebep Olma Usulünde Mağdur (Viktimoloji)
– Suçun Tahmini ve Önlenmesi

KÜNYE BİLGİLERİ

Kriminoloji
Prof. Dr. Timur Demirbaş
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, Ceza Hukuku, Kriminoloji
432 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3056 1