Kooperatif Ortaklığından İhraç ve İtiraz Usulü

Bu eser özellikle Konut Yapı Kooperatiflerinde, kooperatife üye olan ortakların parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, izlenmesi gereken usul hakkında okuyuculara yardımcı olacaktır.

Konuya ilişkin olarak, parasal yükümlüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ortak hakkında ihraç kararı alınması ve devamında da bu kararın kesinleşmesi sürecine ilişkin somut ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilerek eser zenginleştirilmiştir.

Ayrıca kooperatif ortaklığından çıkarılma ve devamında yaşanan hukuki sorunlara ilişkin Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin en son içtihatları ile konulara ilişkin dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ve temyiz dilekçesi

gibi somut örneklere yer verilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi
  • Üyelikten Çıkarma
  • Konu ile İlgili İçtihatlar
  • Dilekçe ve İhtar Örnekleri
  • İlgili Mevzuat

KÜNYE BİLGİLERİ

Kooperatif Ortaklığından İhraç ve İtiraz Usulü
Samet Can Olgaç, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal Ruhi
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/3
Türü: Kooperatifler Hukuku
1.Hamur 307 Sayfa
1.cilt 16×24 cm
ISBN: 9789750232428