Konut Sorunları Semineri

İçindekiler
 
* İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Sucuoğlu’nun Semineri Açış Konuşması
* Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu’nun konuşması
* İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan’ın Konuşması
* Konut Sorunun Çözümünde Devletin Rolü ve Politikası
İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nermi Refik Bekman
* Konut Arz ve Talebinde Kısa ve Uzun Dönemdeki Gelişmeler Kalkınma Plânlarında Konut Sorununa İlişkin Çözümler
Devlet Planlama Teşkilatı – İstiklâl Alpar
* Toplu Konutlara Geçilme Zorunluğu
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Y.Müh. Bali Böke
* Konut Kredileri Toplu Konutlar
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Meskenleri Müdür Yardımcısı İlhan Çınar
* Konut İnşaat Stratejisinde Makro- Plân Modeli İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dr.Doğan Sorguç
* Tebliğlere ilgili Genel Tartışma
* Kentlerde Mevcut Konut Stokundan Yararlanmada Ekonomik Sorunlar
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehirtcilik Enstitüsü Dr.İsmet Kılınçarslan Aret Gülmez
* Kentsel Nüfus Artışı Önünde Toplu Konut Sorunun Çözüm Yolları İstanbul Şehirliler Derneği Yük.Müh.Melih Köknel
* Büyük Şehir Konut İhtiyacı ve Giderilmesi Yolları
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Enstitüsü Prof.Dr. Orhan Tuna
* Ülkemizde Konut Sorununun Çözümünde Geçerli Toplu Konut Yapım Yolları ve Büyük Kentlerden Örnekler ve İrdelemeler
İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mimarlık Fakkültesi Bina Bilgisi Kürsüsü Ass.Ahsen Özsoy – Ass.Mine Celasun
* Tebliğlerle ilgili Genel Tartışma
* Sosyal Ekonomik Gelişme ve Hayat Standardındaki Değişmeler Karşısında Konut Nitelikleri
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bina Bilgisi Kürsüsü Asis.Ufuk Doğrusöz
* Toplu Konut Üretiminde Teknoloji ve İstihdam Üzerine O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yard.Prof. Bilgi Denel
* Tebliğlerle ilgili Genel Tartışma
* Konutun Bugünkü Durumu ve Alınması Gereken Tedbirler
Türkiye İnşaatçılar Federasyonu Başkanı Necati Güçlü
* Türkiye’de Konut Sorunları ve Konut İnşaatı Metodlarına Bakış
İstanbul Ticaret Odası Yük.Müh.Tarık Şehmen, Yük.Müh.Atilla Özgüven
* Konut Maliyetleri
Tübitak Yapı Araştırma Enstitüsü Tuğyan Dinç Y.Lis (Ekonomist)
* Tebliğlerle ilgili Genel Tartışma
* Sosyal Sorumluluk Açısından Konut Pazarlaması
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr.Muhittin Karabulut
* Türkiye’de Kira Sorunu
İstanbul Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Aydın Aybay
* Ülkemizdeki Konut Araştırma Yaklaşımı
Tübitak Yapı Araştırma Dr.Y.Müh.Aktan Okan
* Tebliğlerle ilgili Genel Tartışma
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Konut Sorunları Semineri
Sempozyum Bildirisi
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Mimari
Yayın Tarihi: Mayıs 1978
446 Sayfa
 
 
 
Konut Sorunları Semineri
E-Kitap okumak için tıklayın