Kobi’lerde Kalite Geliştirme Süreci ve Uygulama Örnekleri

İçindekiler
 
* Önsöz
* Kalite Geliştirme Adımları ve İlgili Araçlar Matrisi
Bölüm 1. Giriş ve Önemli Kavramlar
1. Değişkenliği Anlamak
2. Süreç Nedir ?
3. Tedarikçi-Müşteri Zinciri
4. Günümüzde Kalite Anlayışı ve Müşteri
Bölüm 2. Değişkenlik Faktörleri ve Nedenleri
1. Sürecin Unsurları ve Değişkenlik
2. Değişkenlik Nedenleri
Bölüm 3. Kalite Geliştirme Süreci
1. Sürekli Gelişme Anlayışı
2. Kobi’ler İçin Kalite Geliştirme Stratejisi
3. Kalite Geliştirme Adımları
Bölüm 4. Kalite Geliştirme Araçları ve Uygulama Örnekleri
1. Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri
a. Süreç Akış Diyagramı
b. Kontrol Listesi
c. Kontrol Formu
d. Kontrol Resmi
e. Beyin Fırtınası
f. Çetele Tablosu
g. Histogram
h. Çizgi Grafikleri
i. Sütun Grafikleri
j. Serpme Diyagramı
k. Pareto Analizi
l. Neden-Sonuç Analizi
m. 5 Niçin
n. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
o. İstatistiksel Süreç Kontrolu
* Sonsöz
* Kaynaklar
 
 
Önsöz
 
Günümüzde, yaşanmakta olan pek çok sosyo-ekonomik olayı açıklamakta başvurulan genel bir tabir haline gelen “globalleşme” KOBi’leri de yakından ve derinden etkilemektedir. Globalleşmenin KOBi’ler de dahil olmak üzere işletmeler üzerindeki en önemli etkisi de, giderek artan, keskinleşen ve hatta yokedici hale geten “rekabet” olarak kendini hissettirmektedir. Bir işletmenin yeni pazarlara nüfuz edebilmesi bir yana, mevcut pazarını koruması bile giderek zorlaşmaktadır. Bu zoru aşmak ise, ancak, birbiri ile yakından ilişkili iki kavram olan “kalite” ve “verimlilik” alanlarındaki sürekli gelişme ile mümkündür.
Bu yayınımız, kalite-verimlilik geliştirme çabalarının işletmelerdeki tüm çalışanların katkı ve katılımları ile mümkün olacağı gerçeğine
değinmekte ve kalite geliştirme sürecinde kullanılacak teknikleri basit örneklerle desteklenmiş şekilde ve anlaşılır bir dille açıklamaya çalışmaktadır. Anılan tekniklerin özellikle “KOBi”lerde uygulanması halinde mevcut sorunların tesbiti ve çözümü kolaylık kazanacaktır.
Yayınımızın, ilgililere sağlıklı bir kaynak olacağına inanıyor ve bu çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Doç. Dr. Coşkun ÖZKAN’a teşekkür ediyorum.
 
Prof. Dr. ismail ÖZASLAN
Genel Sekreter

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Kobi’lerde Kalite Geliştirme Süreci ve Uygulama Örnekleri
Doç.Dr.Coşkun Özkan
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Ekim 1999
60 Sayfa
ISBN: 9755124160
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın