Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat

Güncellenerek ve genişletilerek 6. baskısı hazırlanan kitap, Kamuoyunda kısaca “Kentsel Dönüşüm” diye adlandırılan, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” u açıklamakta, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde tekniğine uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarını oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılması hedeflerine ilişkin bilgileri okuyucuya sunmaktadır.

Uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle kaynak olmak üzere bu kitap, yazarın geçmişteki deneyimleri doğrultusunda açıklamalı olarak hazırlanarak kamu oyunun hizmetine sunulmuş ve ikincil mevzuatın da çıkmış olmasıyla birlikte, yeni baskıda kitabın kapsamı genişletilmiş ve konuya ilişkin yöneltilen soru ve yanıtlarına da yer verilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Açıklamalı Kentsel Dönüşüm Kanunu
  • İlgili Kanunlar
  • Tebliğ ve Yönetmelikler

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat
Muhittin Abacıoğlu
Seçkin Yayıncılık
Türü: İmar Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
6.Baskı 16×24 cm
600 Sayfa
ISBN: 9789750232749