Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Gereç Ve Yöntem
I. Bölüm: Kentler, Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri
II. Bölüm: Atölye Çalışması Grup Raporları 13-14 Ocak 2007
Grup-1: Kentlerde Sağlık Örgütlenmesinin İlkeleri Ve Entegrasyon
Grup-2: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Grup-3: Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Hizmet Sunumu Sistemi Midir?
Genel Tartışmada Ön Plana Çıkan Noktalar
Sonuç
Ekler
Ek-1: Tartışma Soruları
Grup 1: Kentlerde sağlık örgütlenmesinin ilkeleri ve entegrasyon
Grup 2: Sosyalleştirme
Grup-3: Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Model midir?
Ek-2: Katılımcılara Gönderilenler
Katılımcı Davet Mektubu
Çalışmanın Yöntemi
Kentsel Bölgede Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım
Katılımcı Listesi

Grup-1: Kentlerde Sağlık Örgütlenmesinin İlkeleri: Çok sektörlü yaklaşım
Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış (Moderatör), TTB HSK, Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Doç.Dr. Nilay Etiler (Raportör), TTB HSK, Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Uzm.Dr. Işıl Ergin(Raportör), TTB HSK, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof.Dr.Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD (Yazılı katkı)
Prof. Dr. Ayşe Akın, Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Doç.Dr. Songül Vaizoğlu, Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr. Aytuğ Balcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Medikososyal Merkezi
Öğr.Gör.Dr. Ahmet Soysal, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Doç. Dr. Ali Ceylan, Dicle Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Bülent Tanık, TMMOB
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan Türkkan, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Ümit Seviğ , Erciyes Üniv. Atatürk Sağlık Yüksek Okulu
Hüseyin Çağatay, TC İçişleri Bakanlığı
İpek Özkal, Ankara Üniversitesi, SBF Yönetim Bilimleri AD
Zerrin Aksaylı, Hasta Hakları Derneği
Uzm.Dr. İsmail Sancak, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Mehtap Türkay, Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dyt. Reci Meseri, Dokuz Eylül Halk Sağlığı, AD, Doktora Öğrencisi
Doç. Dr. Burhanettin Kaya , Gazi Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD
Dr. Köksal Aydın, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Uzm.Dr. Esin Kulaç, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı
Uzm.Dr. Umut Özcan, Yalova Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı
Uzm.Dr. Eriş Bilaloğlu, Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi
Dr. Levent Koşar , TTB-İSİG
Dr. Necdet İpekyüz, TTB MK
Dr. Erkan Kapaklı, TTB MK
Yrd. Doç. Dr. Şafak Taner Gürsoy, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Öğr.Gör.Dr.Zeliha Öcek, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Ethem Torunoğlu , Çankaya Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü
Dr. Esen Özakbaş, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.
Uzm.Dr. Binali Çatak, TTB-HSK, Pamukkale Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı AD
Dr. Banu Döner, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.
Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer , Kocaeli Üniv. İktisadi İdari Bil. Fak. (Yazılı katkı)
Dr.Süheyla Ağkoç, TTB-HSK, İstanbul Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.
Grup-2: Sosyalleştirme
Prof.Dr.Feride Aksu (Moderatör), Ege Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr.Hatice Giray (Raportör), TTB-HSK, Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi
Uzm.Dr.Hakan Tüzün (Raportör), TTB-HSK Gazi Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof.Dr.Gazanfer Aksakoğlu, Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof.Dr.Zafer Öztek, Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Prof.Dr.Gülseren Ağrıdağ, Çukurova Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Uzm.Dr.İsmail Hakkı Timur, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı
Doç.Dr.Dr.Mehmet Zencir, TTB-HSK, Pamukkale Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı AD
Doç.Dr.Dr.Meltem Çiçeklioğlu, Ege Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Uzm.Dr.Orhan Odabaşı, TTB-MK, Aile Hekimi Uzmanı
Prof.Dr.Nimet Karataş, Erciyes Üniv.Hemşirelik Yüksek Okulu
Hemş.Raziye Özdemir, Ege Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Doktora Öğrencisi
Dr.Mustafa Sülkü, Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Sağlık Ocağı Tabibi
Dr.Metin Güran, Adana Tabip Odası Genel Sekreteri
Prof.Dr.Hamdi Aytekin, Uludağ Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr.Muharrem Baytemur, TTB-MK
Prof.Dr.Reyhan Uçku, Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Ebe Edibe Uyan, Güzelbahçe-İzmir
Dr.Altan Koltan, TTB-İSİG- İşyeri hekimi-İzmir
Uzm.Dr.Raika Durusoy, Ege Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr.Sevinç Arslan, Gürçeşme Sağlık Ocağı, İzmir, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans mezunu
Dr.Ferit Koçoğlu, Cumhuriyet Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr.Nasır Nesanır, Celal Bayar Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.
Grup-3: Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Hizmet Sunumu Sistemi Midir?
Doç.Dr. Muzaffer Eskiocak (Moderatör), Trakya Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Dr.Evin Aras (Raportör), Gazi Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.
Uzm.Dr. Aslı Davas (Raportör), Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Mümtaz Peker, Demograf, Emekli
Yrd.Doç.Dr. İnci User , Marmara Üniv. Sosyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Seval Alkoy, Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Yrd.Doç.Dr. Murat.Civaner, Uludağ Üniv. Tıp Fak.Deontoloji ve Tıp Tarihi AD
Uzm.Dr. Hasan Akpınar, AÇS-AP Merkezi, Muğla, Aile Hekimliği Uzmanı
Uzm.Dr. Nazmi Algan , AÇS-AP Merkezi, İstanbul, Aile Hekimliği Uzmanı
Dr. Hakan Pehlivan , Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi, Düzce
Yrd.Doç.Dr. Öner Kurt, Mersin Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Doç.Dr. Dilek Aslan, Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Hacer Nalbant , İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak., Kadın ve Çocuk Sağlığı Araştırma Birimi, Sosyolog
Uzm.Dr. Handan Yüksel , Gazi Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Arş.Gör. Aile Hekimliği Uzmanı
Prof.Dr. Ali Osman Karababa, Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Uzm.Dr. Oya Z. Afşar , Halk Sağlığı Uzmanı, Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre
Dr. Naciye Demirel, Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Sağlık Ocağı Tabibi
Prof.Dr. Meltem Çöl, Ankara Üniv. Tıp Fak.Halk Sağlığı AD
Yrd.Doç.Dr. Aysun Özşahin, Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Uzm.Dr. Haluk Başçıl, TTB MK Eski Üyesi , İşçi Sağlığı Uzmanı, İşyeri Hekimi, Ankara
Dr. Atilla Saraçoğlu, Cezaevi Hekimi, Edirne
Dr. Cavit Olgun, Çukurova Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi AD, Doktora Öğrencisi
Dr. Metin Bakkalcı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TTB MK Eski Üyesi
Uzm.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, Hasta Hakları İl Koordinatörü, Tabip Odası Genel Sekreteri, Edirne, Halk Sağlığı Uzmanı,
Yrd.Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz , Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Yrd.Doç.Dr. Kevser Vatansever, Ege Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD
Dr. Figen Şahpaz, Gazi Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi

Künye Bilgileri

Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2007
68 Sayfa
ISBN: 978-975-6984-92-5

 

E-Kitap okumak için tıklayın