Katar Ülke Etüdü

İçindekiler
 
Birinci Bölüm
Ülke Hakkında Genel Bilgiler
1. Coğrafi, Siyasi ve Demografik Yapısı
1.1. Coğrafya ve İklim
1.1.1. Konumu ve Yüzölçümü
1.1.2. İklim
1.1.3. Doğal Yapı
1.2. Nüfus ve Demografik Yapı
1.2.1. Nüfus ve Etnik Yapı
1.2.2. Dil
1.2.3. Din
1.3. Siyasal Tarih
1.4. Siyasal Yapı

1.4.1. Güncel Siyasi Durum
2. Ekonomik Yapı
2.1. Genel Ekonomik Durum
2.2. Başlıca Sektörler

2.2.1. Petrol ve Doğalgaz
2.2.2. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık
2.2.3. Sanayi
2.2.3.1. Gübre Sanayi
2.2.3.2. Petro-Kimya
2.2.3.3. Çelik Sanayi
2.2.3.4. Çimento
2.2.4. Hizmetler
2.2.4.1. Ulaşım
2.2.4.2. Eğitim
2.2.4.3. Sağlık
2.2.4.4. Haberleşme
2.2.4.5. Turizm
3. Dış Ticaret
3.1. Genel Olarak Dış Ticaret
3.2. İthalat
3.3. İhracat
3.4. Türkiye-Katar Ekonomik ve Ticari İlişkileri

3.4.1. Genel Olarak Ekonomik ve Ticari İlişkiler
3.4.2. Fasıllar İtibariyle Katar’ın Türkiye’ye İhracatı
3.4.4. Türkiye ile Katar Arasındaki Diğer Anlaşmalar
3.4.5. Katar’ın Taraf Olduğu Anlaşmalar
3.4.6. Katar’ın Üyesi Olduğu Kuruluşlar
İkinci Bölüm
Piyasaya İlişkin Bilgiler

4. Piyasanın Yapısı
4.1. Piyasa Hakkında Geneler Bilgiler

4.1.1. Pazar Hacmi
4.1.2. Tüketim Gücü ve Dağılımı
4.1.3. İthalat Kaynakları
4.1.4. Piyasa Düzeni
4.1.5. Pazar Yapısı
4.1.6. Ödeme Şekilleri
4.2. Tüketicinin Yapısı ve Davranışları
5. Piyasaya Giriş
5.1. İthalatta Dağıtım Kanalları
5.2. Türk İhraç Mallarında Ülkeler İtibariyle Katar’ın İthalat Durumu
5.3. Seçilmiş Mal ve Hizmetler İtibariyle Piyasa Durumu

5.3.1. Gıda Ürünleri
5.3.2. Kağıt, Karton ve Kartondan Mamül Ambalaj Malzemeleri
5.3.3. Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri
5.3.4. Otomotiv Ürünleri, Parçaları ve Aksesuarları
5.4. Seçilmiş Sektörler İtibariyle Piyasa Durumu
5.4.1. Müteahhitlik ve İnşaat
5.4.2. Enerji
5.4.3. Ulaştırma
5.4.4. Turizm
5.4.5. Bankacılık ve Finans
5.5. Piyasaya Kolay Giriş Yolları
5.6. Piyasaya Girişte Öneriler

6. Mevzuat ve Uygulamalar
6.1. Yatırım Ortamı ve Mevzuat Uygulamaları
6.1.1. Hükümet Politikaları ve Yönlendirmeleri
6.1.2. Kanun Yapma, Yatırım, Sermaye ve İş Piyasaları Kanunları
6.1.3. Yatırımların Tesviki
6.1.4. Ticari Mevzuat
6.1.4.1. Ticari Faaliyet İzni Almanın Şartları
6.1.4.1.1. Gerçek Kişiler İçin
6.1.4.1.2. Tüzel Kişiler İçin
6.2. Ticaretle İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler
6.3. Yabancı Sermaye Ortaklığı Kurmak İçin Yapılması Gerekenler
6.4. Ticari Kısıtlamalar
6.5. İthalat ve İhracat Mevzuatı

6.5.1. İthalat ve İhracat Belgeleri
6.5.2. Etiketleme Şartları
6.5.3. İthalatta Vergi ve Harç Uygulamaları
Üçüncü Bölüm
İş adamları İçin Yararlı Bilgiler
7. Ülkeye Gidiş
7.1. Ulaşım
7.2. Ne Zaman Gidilir
7.3. Pasaport ve Giriş İşlemleri
7.4. Yolcular İçin Gümrük Kontrolü
8. Günlük Yaşam
8.1. Uygun Giysi ve İklim
8.2. Yerel Ulaşım
8.3. İş Saatleri ve Tatiller
8.4. Haberleşme
8.5. Otel Rehberi
8.6. Diğer Yararlı Bilgiler
9. Yararlı Adresler
9.1. Türkiye Temsilciliği
9.2. Resmi Daire ve Kurumlar
9.3. Ticareti Geliştirme Kuruluşları

 
 
ÖNSÖZ
Ülkemiz ekonomisinin gelişimi için hayati öneme sahip ihracatımızın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla öteden beri çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Oda’mız, 1984 yılından beri ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve yeni pazar olanakları bulunmasına yönelik saha araştırmaları yapmakta ve ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara ilişkin bilgi gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır.
Bu araştırmalarımızda, başta ihracatçılarımız olmak üzere, üyelerimize ve diğer ilgililere, ihraç ürünlerimiz için potansiyel arz eden pazarlardaki piyasa şartları, dağıtım kanalları, ithalat mevzuatı ve benzeri konulardaki güncel bilgiler derlenerek sunulmakta ve hedef pazarda geleceğe dönük beklentilere ilişkin tahminlere yer verilmektedir.
İhracatımızın geliştirilmesine yönelik bu araştırmalar kapsamında, son olarak Katar incelenmiştir. 1998 yılı itibariyle gerçekleştirdiğimiz 10.2 milyon dolar düzeyindeki ihracat göz önüne alındığında, önemli bir potansiyele sahip olan bu ülke ile ticari ilişkilerimizin arzu edilen düzeyde olmadığı ortadadır. Doğal gaz anlaşması ile gelecek yıllarda çok daha önemli bir ticaret ortağımız haline gelecek olan Katar, son dönemdeki siyasi istikrarı ve açılımları ile bölgedeki önemli ülkelerden birisi olma yolundadır.
Cumhurbaşkanımızın Nisan 1999’da ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ivme kazanan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ticari ilişkilere de yansıtılması ve geliştirilmesi bakımından yararlı olacağını umduğumuz “Katar Ülke Etüdü” isimli bu çalışmamızın saha araştırmaları sırasında bizlere gerekli desteği sağlayan T.C. Doha Büyükelçimiz Sayın Uğur Ergun’a ve büyükelçilik görevlilerine içten teşekkürlerimizi belirtmek istiyorum.
Katar ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığımız bu araştırmanın ihracatçılarımıza ve tüm ilgililere faydalı olmasını dilerken, araştırmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Müdürü Selçuk Tayfun Ok’a ve Raportör Ömer Kuray’a teşekkür ederim.
 
Prof.Dr.İsmail Özaslan
Genel Sekreter

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Katar Ülke Etüdü
Hazırlayanlar: Selçuk Tayfun Ok, Ömer Kuray
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Ülkeler, Uluslararası İlişkiler
Yayın Tarihi: 1999
125 Sayfa
ISBN: 9755123954
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın