Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası

İçindekiler

Sunuş
Önsöz
Kısaltmalar
Tablolar
Giriş
1. Bölüm: Bilgiye Erişim ve Kataloglama
a. Bilgiye Erişimin Tanım ve Önemi
b. Bibliyografik Denetimin Tanım ve Önemi
c. Bibliyografik Denetim ve Kataloglama
Kataloglamada Standartlaşma
Merkezi Kataloglama
2. Bölüm: Türkiye Bibliyografyası ve Bibliyografik Denetim
a. Türkiye Bibliyografyasının Tarihi Gelişimi
b. Türkiye Bibliyografyası ve Kataloglama
3. Bölüm: Türkiye Bibliyografyasının Değerlendirilmesi
a. Kataloglama Kuralları Açısından Değerlendirme
Eser adı ve Sorumluluk Bildirimi Alanı
Basım Bildirimi Alanı
Materyal Türü Özel Ayrıntıları Alanı
Yayın Bildirimi Alanı
Fiziksel Niteleme Alanı
Dizi Bildirimi Alanı
Notlar Alanı
Standart Numara ve Sağlanabilirlik Alanı
Başlık Seçimi
b. Türkiye Bibliyografyası’nın Konu Kataloglaması Açısından Değerlendirilmesi
c. Türkiye Bibliyografyasının Dizinlerden Bilgiye Erişim Açısından Değerlendirilmesi
4. Bölüm: Sonuç ve Öneriler
a. Sonuç
b. Öneriler

Künye Bilgileri

Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası
Doğan Atılgan
Kültür Bakanlığı Yayınları
Türü: Bibliyografya
Yayın Tarihi: 1996
ISBN: 9751716217

Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası
E-Kitap okumak için tıklayın