Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Başlangıç Hükümleri
Meltem Doğan

Kavramsal ve Tarihsel Değerlendirme
ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri
ABD
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Federal Almanya
Fransa
İrlanda
İspanya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Sonuç

Anayasa Değişikliklerinin Sınırlandırılması
Ali Çolak

Anayasa Değişikliklerini Zaman Yönünden Sınırlandıran Hükümler
Anayasa Değişikliklerini Konu Yönünden Sınırlandıran veya Zorlaştıran Hükümler
Anayasa Değişikliklerine Konu Edilemeyen Anayasal Hükümler
Değiştirilmeleri Farklı Yöntemlere Tabi Anayasal Hükümler
Sonuç

Egemenlik
Abdul Rezak Bilgin
Handan Karakaş

ABD
Almanya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Sonuç

Vatandaşlık Tanımı
Neslihan Temelat

ABD
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Sonuç

Din ve Devlet İlişkileri
Hüdai Şencan

Almanya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Almanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Avusturya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Avusturya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Belçika
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Belçika Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Bulgaristan
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Bulgaristan Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Çek Cumhuriyeti
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Temel Haklar ve Özgürlükler Şartında Dine İlişkin Hükümler

Danimarka
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Danimarka Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Finlandiya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Finlandiya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Fransa
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Fransa Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Hollanda
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Hollanda Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Birleşik Krallık (İngiltere)
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller

İrlanda
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
İrlanda Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

İspanya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
İspanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

İsveç
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
İsveç Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

İsviçre
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
İsviçre Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

İtalya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
İtalya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Norveç
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Norveç Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Polonya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Polonya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Portekiz
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Portekiz Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Romanya
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Romanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler

Yunanistan
Dini Özgürlükler
Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım
Din Eğitimi
Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller
Yunanistan Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler
Sonuç

Ekler- Dini Özgürlüklere İlişkin Temel Uluslararası Metinler
Ek 1. İnsan Hakları Beyannamesi
Ek 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Ek 3. Ulusal, Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Ek 4. Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri

Azınlıklar
Aziz Aydın

Azınlık Kavramı, Azınlık Türleri ve Azınlık Haklarına İlişkin Temel Sorunlar
Azınlık Kavramı
Azınlık Türleri
Ulusal Azınlıklar
Etnik Azınlıklar
Dinsel Azınlıklar
Dilsel Azınlıklar
Azınlık Haklarının Kapsamı
Azınlık Haklarıyla İlgili Temel Sorunlar
Azınlık Kavramının Tanımlanamayışı
Azınlık Haklarının Sınıflandırılması
Göçmen İşçilerin ve Mültecilerin Durumu
Yerli Halkların Durumu

ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere (Birleşik Krallık)
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs Rum Yönetimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler
Sonuç

Dil Hakları
Aziz Aydın

Dil Haklarına İlişkin Kavramlar
Dil ve Anadil
Resmi Dil ve Devlet Dili
Bölgesel Dil ve Azınlık Dili
Dil Haklarının İçeriği
ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri
Türkiye Örneği
Sonuç

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Erkek Eşitliği
Feride Eroğlu

Kadın – Erkek Eşitliği Açısından Anayasalarda Öne Çıkan Başlıklar
Anayasa Dili
Eşitlik
Eşit Haklar ve Pozitif Önlemler
Ayrımcılık Yasağı
Anayasal Eşitlik Gözetim Mekanizmaları
Eşit Temsil
Siyasal Katılım
Karar Alma Mevkilerine Katılım
Çalışma Hayatı
Aile Hayatı
Yakın Dönem Anayasaları
Arjantin
Güney Afrika Cumhuriyeti
Kenya
Kolombiya
Paraguay
Ruanda
Uganda
Avrupa Ülkeleri Örnekleri
Türkiye
Sonuç

Adil Yargılanma
Beyhan Kaptıkaçtı
Hasan Cihad Gezer

Hak Arama Hürriyeti, Adil Yargılanma Hakkı ve Kanuni Hâkim Güvencesi
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Avusturya
Estonya
Hollanda
İspanya
İsviçre
İtalya
Luksemburg
Polonya
Portekiz
Macaristan
Slovakya
Yunanistan
Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar
Türkiye
Almanya
Belçika
Bulgaristan
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İspanya
İsveç
İsviçre
Norveç
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
Ukrayna
Yunanistan
Sonuç

Yargı
Beyhan Kaptıkaçtı
Hakan Palabıyık
Hasan Cihad Gezer
Özcan Altay

Hâkimlik Savcılık
Mahkemelerin Kuruluşu
Yüksek Yargı Kurulları
Sonuç

Eğitim
Tufan BÜYÜKCAN∗
Fatih Çağrı OCAKLI,
Eyüp ÖZTÜRK

Uluslararası Sözleşmelerde Eğitim Hakkı
ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri
Türkiye’deki Durum
Sonuç

Ekonomik ve Mali Hükümler

Çalışmada yer alan OECD ülkeleri
ABD, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Federal Almanya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Yeni Zelanda, Yunanistan
Temel Ekonomik Prensipler
Devletin Ekonomiye İlişkin Görevleri, Ekonominin Düzenlenmesi ve Koordinasyonu
Olağanüstü Ekonomik Dönemlerle İlgili Düzenlemeler
Bütçe ve Kesin Hesap
Bütçe Dışı Gelir ve Harcamalara İlişkin Düzenlemeler
Borçlanmaya İlişkin Düzenlemeler
Vergiyle İlgili Düzenlemeler
Sayıştay ve Denetim
Doğal Kaynaklar
Tarım, Hayvancılık, Ticaret ve Sanayi Politikaları
Toprak
Tüketicinin Korunması
Dış Ticaret
Devletleştirme/Özelleştirme
Kamulaştırma
Kamu Malları
Merkez Bankası ve Parasal Sistem
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Yerel Yönetimler, Eyaletler ve Özerk Bölgelerle İlgili Mali Düzenlemeler
Sonuç

Asker Sivil İlişkileri
Kasım Erdem

Başkomutanlık
Üst Düzey Askeri Personelin Atanması
Silahlı Kuvvetler
Askerlik Hizmeti
Milli Güvenlik Kurulu Benzeri Organlar
Sonuç

Seçimler
Murat Bilgin

Oy Kullanma Hakkına İlişkin Hükümler
Seçimlerin Niteliğine İlişkin Hükümler
Parlamento Seçimlerine İlişkin Hükümler
Devlet Başkanlığı Seçimlerine İlişkin Hükümler
Diğer Seçimlere İlişkin Hükümler
Sonuç

Referandum
Mehmet Solak

Referandum Çeşitleri
Bağlayıcılık Bakımından Referandum
İstişari Referandum (Danışma Referandumu)
Onay/Karar Referandumu (Tasdiki Referandum)
Yöntem Bakımından Referandum
Mecburi (Zorunlu /Otomatik) Referandum
İhtiyari Referandum
Konu Bakımından Referandum
Kurucu Referandum (Anayasa Referandumu)
Yasama Referandumu (Teşrii Referandum)
İptal Edici (Rejective) Referandum
İlga Edici (Abrogative) Referandum
Referandumun Geçerli Olduğu Düzey Bakımından Referandum
Ulusal Referandum
Eyalet/Bölge Düzeyinde Referandum
Yerel Referandum
ABD ve AB Üye Ülke Örnekleri
ABD
Almanya
Avusturya
Yasama Referandumu
Anayasa Değişiklikleriyle İlgili Referandumlar
Cumhurbaşkanı Seçimiyle İlgili Referandum
Cumhurbaşkanının Görevden Alınması İle İlgili Referandum
Belçika
Bulgaristan
Ulusal Referandum
Yerel Referandum
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Uluslararası Kuruluşlara Yetki Devrine İlişkin Referandum
Yasama Referandumu
Anayasa Değişikliklerinin Referanduma Sunulması
Referanduma Sunulamayacak Kanunlar
Estonya
Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi
Anayasa Değişikliğiyle İlgili Referandum
Referanduma Sunulamayacak Konular
Finlandiya
Fransa
Cumhurbaşkanının Bazı Kanunları Referanduma Sunma Yetkisi
Belli Sayıda Seçmenin İmzalarıyla Desteklediği Belli Sayıda Milletvekilinin Bazı Kanunlarla İlgili Olarak Sunduğu Teklifin Referanduma Götürülmesi
Yerel Referandum
Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine Bir Devletin Katılımına İlişkin Referandum
Anayasa Değişikliğine İlişkin Referandum
Referanduma Sunulamayacak Konular
Hollanda
İrlanda
Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi
Anayasa Değişikliklerinin Referanduma Sunulması
İspanya
Özel Önem Taşıyan Kararlarla İlgili Referandum
Anayasal Değişikliklerinin Referanduma Sunulması
Anayasal Reformların Referanduma Sunulması
Özerk Toplulukların Statüleriyle İlgili Referandum
İsveç
İstişari Referandum
Askıya Alınmış Temel Kanun Hakkında Referandum
İtalya
Yasama Referandumu (İlga Edici Referandum)
Yeni Bölge Oluşturulması veya Mevcut Bölgelerin Değiştirilmesine İlişkin Referandum
Anayasanın Değiştirilmesiyle İlgili Referandum
Avrupa Toplulukları ve AB ile İlgili Referandum
Bölgelerin Statüleri Hakkında Referandum
Referanduma Gidilemeyecek Konular
Letonya
Parlamentoyu Fesheden Referandum
AB’ye Katılma ve AB’deki Önemli Kararlarla ile İlgili Referandum
Yürürlüğe Girmesi Ertelenen Bir Kanun’un Seçmenler Tarafından Referanduma Götürülmesi
Bazı Konulardaki Anayasal Değişikliklerin Mecburi Referanduma Sunulması
Seçmenlerin Anayasa Değişikliği Teklifi veya Kanun Teklifi Sonucu Referanduma Gidilmesi
Referanduma Gidilemeyecek Konular
Litvanya
Ulusu İlgilendiren Önemli Konularda Referandum
Bazı Konularda Mecburi Anayasal Referandum
Lüksemburg
Macaristan
Ulusal Referandum
Yerel Referandum
Referanduma Gidilemeyecek Konular
Polonya
Devlet İçin Önemli Konularda Yapılan Referandum
Yerel Referandum
Anayasa Değişikliğiyle İlgili Referandum
Portekiz
Önemli Konularda Yapılan Referandum
Yerel Referandum
Referanduma Sunulamayacak Konular ve Referandumla İlgili Sınırlamalar
Romanya
Önemli Ulusal Konularda Referandum
Görevden Uzaklaştırılmış Cumhurbaşkanı ile ilgili Referandum
Anayasa Değişikliği Konusunda Referandum
Slovakya
Önemli Ulusal bir Konuda Düzenlenen Referandum
Devletler Birliğine Katılmayla İlgili Referandum
Yerel Referandum
Cumhurbaşkanının Geri Çağrılması ile ilgili Referandum
Referanduma Gidilmesi Yasaklanan Konular
Slovenya
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması İle İlgili Referandum
Yasama Referandumu
Belediyelerin Kurulmasıyla İlgili Referandum
Anayasa Değişiklikleriyle İlgili Referandum
Yunanistan
Son Derece Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi
Yasama Referandumu (Mali Konular Dışında Önemli Toplumsal Kanunlar İçin)
Sonuç

Uluslararası Anlaşmalar
Mehmet Salih Gün

Künye Bilgileri

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları
Yayın Koordinatörü: Doç. Dr. Ahmet YILDIZ
Yayına Hazırlayanlar: Murat BİLGİN, Konur Alp KOÇAK
Sayfa Düzeni: Gökhan KOÇMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyasal Kurumlar, Anayasa Hukuku, Demokrasi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2012
586 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-24-2

 
Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları
E-Kitap okumak için tıklayın