Karakoyunlu Cihânşâh Hakîkî’nin Türkçe Şiirleri

Özet
Karakoyunlu Cihânşâh, hükümdar şairlerdendir. Türkçe ve Farsça şiirlerini bir divanda toplamıştır. Ünlü sufi-şair Molla Camî’nin takdirini kazanmıştır. Divanının beş yazma nüshası günümüze kadar ulaşmıştır. Divanda 96 Türkçe gazel ve 34 Tuyug vardır. Türkçe şiirlerinde Nesimî’nin tesiri açıkça görülür. Bu yüzden bazı şiirleri Nesimî’ninkilerle karışmıştır.

İçindekiler

Önsöz
Giriş
Karakoyunlu Cihânşâh Hakikî ve Edebî Kişiliği
Hakîki’nin Şiirleri (Metin)
1. Gazeller
2. Tuyuglar
3. Kaynakça
4. Dizin

Künye Bilgileri

Karakoyunlu Cihânşâh Hakîkî’nin Türkçe Şiirleri
Hazırlayan: Prof. Dr. Muhsin Macit
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
156 Sayfa
Yayın Tarihi: 2012
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751736314

E-Kitap okumak için tıklayın