Kanada Kamu Emekçileri Sendikası Araştırma Raporu: Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri Yanlış Yön

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Sunuş
Yönetici Özeti
Giriş
Kamu Hastanesi Temel Taşı Bir: Kamu Hastanesi Finansmanı Daha Etkindir
Giriş ve özet
KÖO hastaneleri sağlık hizmetleri için ayrılan değerli kaynaklarda israfa yol açtığından Kanada’nın kamu sistemi içindeki hastaneleri yenilemesi gerekmektedir
KÖO hastaneleri kamu hastanelerinin 2-3 katına mal olur
Kanada sağlık hizmetlerinin finansmanında nasıl 2,9 milyar dolar zarara uğrayacak?
Hükümet “garantisi” kamu fonlarının israfı demektir
Maddi Olanaklar dahilinde, kâr amacı gütmeyen bir kamu hastaneleri sistemi geliştirilmesi
KÖO hastanelerinde kâr amacı güden özel şirketler vardır
KÖO hastanelerinde özel borçlanma ve yeniden borçlanma maliyetleri çok yüksek
Risk transferi ve özel KÖO karları
KÖO hastane ücretleri ve vergi indirimleri de kar getiriyor
KÖO hastane sözleşmelerinin pazarlığını yapma ve bu sözleşmeleri izleme gibi ek işler yüzünden hastane harcamaları artmaktadır
Kanada’daki yönetimler yeni kamu hastaneleri inşa etmek veya mevcut kamu hastanelerini yenilemek için federal kaynaklara ve kamu tahvillerine başvurmalı, mevcut KÖO hastane sözleşmelerini yırtıp atma konusunu düşünmelidir
Kanada yönetimleri mevcut KÖO hastane sözleşmelerini yırtıp atma konusunu düşünmelidir
Kanada’nın yenilenmiş bir federal sermaye yatırımı programına ihtiyacı var
Kamu hastanelerinin ve tahvillerinin yenilenmesi
KAMU HASTANESİ TEMEL TAŞI İKİ: KAMU HASTANELERİ DAHA DEMOKRATİKTİR VE KANADA’NIN GELİŞMESİNE YARDIM EDER
Giriş ve özet
KÖO hastane sözleşmelerinin gizliliği
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HASTANELERİ: YANLIŞ YÖN
KÖO hastaneler için sözleşme süreci genellikle yanlıdır ve demokratik değildir
Kamu hastanelerindeki maliyetlerin ve indirimlerin şişirilerek yansıtılması
KÖO hastane sözleşmeleri çok uzun
KÖO hastane sözleşmeleri tam olarak değerlendirilmiyor
“Rekabetçi ihale” olması gereken KÖO sisteminde rekabet olmayışı
Resmi yetkililer KÖO hastane konsorsiyumlarına çok yakın görünebiliyor
KÖO hastaneler Kanada ekonomisine zarar vermektedir
Kanada’da hastane yenileme sektörü KÖO’ler yüzünden zarar görmektedir
Hastane çalışanları işlerinden çıkarılıyor
Hastanelerdeki çalışma koşulları ve ücretler zarar görüyor
Kanada’da KÖO hastaneler Genel Denetçi tarafından denetlenmelidir
Kamu Hastanesi Temel Taşı Üç: Kamu Hastane Sisteminde Hastalar İçin Yüksek Kalite Ve Daha Rahat Erişim
Giriş ve özet
Kâr amaçlı hizmet, KÖO hastaneler ve düşen hizmet kalitesi
Kâr amacı güden hastane sağlığınız açısından çok zararlı olabilir
KÖO hastane şirketleri kâr amaçlı tedavi ve bakımı artırmak istiyor
Ticaret anlaşmaları ve KÖO hastaneler
Kaliteli hastaneler için elverişli çalışma koşulları gerekir
Tasarım ve inşaat yetersizlikleri nedeniyle KÖO hastaneler gerek hastalar gerekse hastane çalışanları açısından sağlıksız olabilir
KÖO sisteminde hastaların hastane hizmetlerine erişimi güçleşiyor
Daha az yatak ve KÖO hastaneler
Çok uzaklarda, erişilemez ve merkezileşmiş KÖO hastaneler
Yavaş işleyen KÖO hastane işlemleri
Sonuç
Ek A- KÖO Hastane Statüsü
Ek B- Kanada’da Seçilmiş KÖO Hastanelerde Yatak Kapasitesi
Dipnotlar
Kaynaklar

Künye Bilgileri

Kanada Kamu Emekçileri Sendikası Araştırma Raporu: Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri Yanlış Yön
Çeviri: Metin Çulhaoğlu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Kamu Yönetimi, Sağlık Politikası, Ülkeler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2011
275 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-60-7

 

E-Kitap okumak için tıklayın