Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

1.0. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ TANIMLAR
1.0.0. Teşebbüs, Kamu Teşebbüsü, Kamu İktisadi Teşebbüsü Kavramları
1.0.1. Türk Yasalarında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı
1.0.2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özellikleri

1.1. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞME NEDENLERİ
1.1.0. Genel Nedenler
1.1.1. Ekonomik ve Sosyal Nedenler

1.2. DÜNYADA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
1.2.0. İngiltere’deki Durum
1.2.1. Fransa’daki Durum
1.2.2. İspanya’daki Durum
1.2.3. Batı Almanya’daki Durum
1.2.4. İtalya’daki Durum
1.2.5. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Durum

1.3. TÜRKİYE’DE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
1.3.0. Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tarihsel Gelişimi
1.3.1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türk Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi
1.3.2. Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Bugünkü Durumu
1.3.3. Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Genel Sorunları
1.3.3.0. Organizasyon ve Yönetime İlişkin Sorunlar
1.3.3.1. Mali Sorunlar
1.3.3.2. Denetim Sorunu
1.3.3.3. İstihdam Sorunu
1.3.3.4. Yatırımlara İlişkin Sorunlar
1.3.3.5. İşletme Sorunları

2. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE DENETİM

2.0. DENETİM VE DENETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR
2.0.0. Denetim, Revizyon, İşletme Denetimi, Ekonomik Denetim, Mali Denetim Kavramları
2.0.1. Denetim Amacı ve Denetim Türleri

2.1. DÜNYA’DA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ
2.1.0. İngiltere’deki Durum
2.1.1. Fransa’daki Durum
2.1.2. Batı Almanya’daki Durum
2.1.3. İspanya’daki Durum
2.1.4. İtalya’daki Durum
2.1.5. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Durum

2.2. TÜRKİYE’DE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ220. Denetimin Tarihsel Gelişimi
2.2.1. Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Bugünkü Denetim Şekli
2.2.1.0. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İç Denetim
2.2.1.1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Dış Denetim
2.2.1.1.0. İlgili Bakanlık
2.2.1.1.1. Maliye Bakanlığı
2.2.1.1.2. Devlet Planlama Teşkilatı
2.2.1.1.3. Bakanlar Kurulu
2.2.1.1.4. Yasama Organı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Karma Komisyonu
2.2.2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İç ve Dış Denetim Düzeninde Aksayan Yönler
2.2.2.0. Yasalar Yönünden
2.2.2.1. Örgütlenme Yönünden
2.2.2.2. Devletle İlişkiler Yönünden
2.2.2.3. Personel Yönünden
2.2.2.4. Uygulama Yöntemleri ve Çalışma İlkeleri Yönünden

3. TÜRKİYE’DEKİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN MALİ DENETİMİ

3.0. MALİ DENETİM : TÜRLERİ, TANIMLARI, RAPORLAMA SİSTEMİ VE DENETİM TEKNİKLERİ
3.0.0. İç Mali Denetim
3.0.1. Dış Mali Denetim
3.0.2. Raporlama Sistemi ve Özellikleri
3.0.3. Denetim Teknikleri

3.1. BİLANÇO HESAPLARININ DENETİMİ
3.1.0. Duran-Dönen Varlık ve Öz-Yabancı Kaynak Ayırımı
3.1.1. Bilançonun İncelenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
3.1.2. Aktif Hesapların Denetimi
3.1.2.0. Dönem Varlık Hesaplarının Denetimi
3.1.2.1. Duran Varlık Hesaplarının Denetimi
3.1.3. Pasif Hesapların Denetimi
3.1.3.0. Yabancı Kaynak Hesaplarının Denetimi
3.1.3.1. Öz Kaynak Hesaplarının Denetimi

3.2. GELİR TABLOSUNUN DENETİMİ
3.2.0. Gayrisafi Satış Hasılatı
3.2.1. Hasılattan İndirimler
3.2.2. Mal ve Hizmet Maliyeti
3.2.3. Dönem Giderleri
3.2.4. Faaliyet Dışı Hasılat ve Kârlar
3.2.5. Faaliyet Dışı Gider ve Zararlar
3.2.6. Dönem Kârı veya Zararı

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
5. YARARLANILAN KAYNAKLAR
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi
Dr. Uğur Günege
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
157 Sayfa
Türü: İktisat, Kamu Yönetimi
 
E-kitap okumak için tıklayın