Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

 1. Baskısı yapılan eser, son değişikliklerle birlikte, 4734 ve 4735 sayılı yasalara açıklamalı olarak yer vermektedir. Ayrıca yeniden düzenlenen yönetmelik, şartname, tebliğ ve standart formlar yanında uygulamalara ışık tutması ve yön vermesi amacı ile konularına göre seçilen örnek Kamu İhale Kararları ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu kararlarına yer verilmiştir.
 • Ali KAYA: KİK. Eski Üyesi, Eski Genel Müdür (İnş. Müh.); Kamu ihale Kurulu üyeliği yaptığım 5 yıl boyuncu ve daha sonra yaşadığım süreçte kamu ihale mevzuatının ilgilileri tarafından yeterince anlaşılamadığını ve daha çok bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğunu tespit ettim. Daha önce inceleme ve okuma fırsatını bulduğum bu kitabın gerek açıklamaları ile gerekse uygulama sonucundan doğan örneklemeleri ve zenginleştirilmiş KİK. ve Yargı kararlarıyla bu alandaki büyük bir açığı kapatacağına inanıyorum.
 • Adem KAMALI: KİK. Eski Üyesi, Sayıştay Uzman Denetçisi; Hem teorik, hem de uygulama açısından ihalenin mutfağında yetişen Sn. Muhittin Abacıoğlu’nun, idare ve isteklilere faydalı olacağına inandığım bu eserini ilgililerine tavsiye ediyorum.
 • M. Bahaettin KAPTAN: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yrd.( İnş. Müh.); 2886 sayılı “Devlet ihale Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması” kitabından tanıdığım Sn. Muhittin Abacıoğlu o günden bugüne kadar dağarcığında biriktirdiği, bilgi ve tecrübeler ışığında kaleme almış olduğu 4734 sayılı “Kamu ihale Kanunu ve Uygulaması” kitabının tüm uygulayıcılara raflarında duracak bir kitap değil, ellerinin altında her daim müracaat edecekleri bir başucu eseri olacağı düşüncesindeyim.
 • Metin ÜĞDÜL: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Eski Müsteşarı (İnş. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu ile uzun yıllardan beri tanışıklığımız bulunmakta olup, kendisi yakın dostumdur, iyi bir insan olmasının yanında, vatansever gönlü insan sevgisiyle doludur. Ayrıca, çalışma hayatında da hep başarılı olmuştur. Bütün bunların yanında ülkemizde önemli gündem konusu olan ihale yasalarının uygulamalarında, uygulayıcıları aydınlatan uygulama örnekleri ile onları doğru yola sevk eden birçok eser vardır. Son olarak yürürlükte olan 4734 ve 4735 sayılı ihale yasaları ile ilgili açıklayıcı bilgilerle dolu bu kıymetli eserinin yeni baskısı için de, Sn. Muhittin Abacıoğlu’na teşekkür eder, okuyucularının bu eserden çok şey öğreneceklerinden emin bulunmaktayım.
 • Mahmut KÜÇÜK: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar eski Yardımcısı (İnş. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu’nun hazırlayıp yayımladığı “Açıklamalı ve İçtihatlı İhale Kanunu ve Uygulaması” kitabı ile Kamu İhale mevzuatı ile ilgili kavramların doğru ve herkes tarafından kabul edilebilecek şekilde anlaşılması, içeriğinin ne olduğunun tam olarak ortaya konulması ve sınırlarının iyi belirlenmesine yönelik olarak örnekler verilerek, uygulanmasının nasıl anlaşılması gerekliği hususunda yapmış olduğu değerlendirmeler Bakanlığımız uygulamalarında olduğu gibi, ülke genelinde ihale yapan yatırımcı kurumlar nezdinde de kavram ve uygulama birliğine katkı yapan temel kaynak dokümanlarından biri olmuştur.
 • Mustafa Namık SİNANOĞLU: TOKİ Başkan Eski Yrd. EBÜAŞ Eski Genel Müdürü: (End. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu, bürokraside çalıştığım ve yöneticilik yaptığım süre içerisinde, yapmış olduğu çalışmaları ve yazmış olduğu kitaplarıyla gerek teorik, gerekse pratik uygulamada kanun ve yönetmelikleri en iyi anlatan, yorumlayan ve uygulanmasında da yardımcı olan, konusunu, ilgi alanını özümsemiş çalışkan, fedakâr ve vefakâr bir kişiliktir. Beraber çalıştığımız tüm zamanlarda uygulamayı en doğru şekilde yapmak için uğraş vermiştir. Başarıların ve hizmetlerin devamlı olsun.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu / 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri / Tüm Uygulama Yönetmelikleri
 • Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar / Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
 • Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar / Yapım İşleri Uygulamaları / Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları
 • Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar

KÜNYE BİLGİLERİ

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması
Muhittin Abacıoğlu, Ali Abacıoğlu
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: İdare Hukuk, İhale Hukuku
1432 Sayfa
1. Hamur 17×25 cm
ISBN: 9789750231629