Kalkınma Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu​

İçindekiler
 
Bakanın Mesajı
Müsteşarın Sunuşu
1. Genel Bilgiler
a- Misyon ve Vizyon
b- Yetki, Görev ve Sorumuluklar
c- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Bakanlık Tarafından Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
2. Amaç ve Hedefler
a- İdarenin Amaç ve Hedefleri
b- Temel Politikalar ve Öncelikler
3. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
a- Mali Bilgiler
b- Performans Bilgileri – Faaliyet ve Proje Bilgileri
1- Amaç ve Hedeflere Yönelik Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Bakanlık Birimleri Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Proje Bilgileri
4. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
a- Üstünlükler
b- Zayıflıklar
5. Öneri ve Tedbirler
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Kalkınma Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu​
Kalkınma Bakanlığı Mensupları
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Şubat 2015
109 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın