İstiklal Mahkemeleri (3. Cilt) Elcezire İstiklal Mahkemesi

İstiklal Mahkemeleri (3. Cilt) Elcezire İstiklal Mahkemesi
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

1. Bölüm
İstanbul İstiklal Mahkemesi İle İlgili Genel Bilgiler
1. Mahkemenin Kuruluşu
2. Mahkemenin Kuruluş Kararı ve Tezkereler
3. Mahkeme Üyelerinin Seçimi
4. Mahkeme Üyelerinin Biyografileri
5. Mahkemenin Görev Alanı ve Yetkileri
6. Mahkemenin Çalışmaya Başlaması, Faaliyetleri ve Çalışma Yöntemi
7. Mahkemenin Görevinin Son Bulması
8. Mahkemenin Beyannamesi

2. Bölüm
Elcezire İstiklal Mahkemesinin Karar Defteri
İstiklal Mahkemeleri Çevirisinde Uyulan İmla Kuralları
Karar Defterinin Orijinal Metni ve Çevirisi

3. Bölüm
Mahkeme Zabıtnamesi Olmayan Kararların Listesi
Karar 11. Diyarbekir’in Sülukiye Mahallesinden Abdulmesih Hakkında Zabıtname
Karar 12. Diyarbekir Ahz-ı Asker Şubesi Sevkiyat Muhafaza Efradından Hasan Oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname
Karar 13. Viranşehir Şubesi Zabit-i Sabıkı Mülazım Yahya Efendi Hakkında Zabıtname
Karar 14. Diyarbekir Süvari Jandarma Efradından Liceli Yusuf Oğlu İbrahim ve Mehmed Oğlu Emin Haklarında Zabıtname
Karar 15. Hayvan Hastahanesi Efradından Abdullah Oğlu Abdullah ve İbrahim Oğlu Ramazan Haklarında Zabıtname
Karar 16. Karaçurun Anbar Memur-ı Sabıkı Mülazım-ı Sani Ali Rıza Efendi ve Çermik Jandarma Süvari Onbaşısı Mehmed Oğlu Sinan Haklarında Zabıtname
Karar 17. Cephe Nakil İmalathanesinde Müstahdem Madenli Yusuf Oğlu Hüseyin ve Malatyalı Hacı Bekir Oğlu Mehmed Emin Haklarında Zabıtname
Karar 18. Mardin Jandarma Mülazım-ı Sani Aziz Efendi ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 19. Alay 75/3 Efradından Diyarbekirli Hasan Oğlu Ali ve Hüseyin Oğlu Akif Haklarında Zabıtname
Karar 21. Siverek Jandarma Efradından Abdullah Oğlu Sadık ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 22. Urfa Şube Sevkiyat Çavuşu Sadullah Oğlu Nebi Hakkında Zabıtname
Karar 24. Viranşehir Şubesi Muhafız Efradından Hüseyin Oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname
Karar 25. Habeşi Karakol Kumandanı Süvari Serçavuş Faik Hakkında Zabıtname
Karar 26. Necib Oğlu Abdulhalim Hakkında Zabıtname
Karar 28. Şark Nahiyesi Müdürü Murad Bey ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 29. Sabık Siverek Anbar Memuru Olup Hâl-i Firarda Bulunan Şükri Efendi ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 30. Mardin Demirbaş Kol Kumandanı Mülazım-ı Sani Abbas Efendi Hakkında Zabıtname
Karar 31. Ebulhüccar Oğlu Umsih Hakkında Zabıtname
Karar 32. Mardin’in Camiikebir Mahallesinden İmam Abdullah Oğlu Abdurrahman ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 33. Mardin’in Teke Karyesinden Mütekaid Mehmed Efendi Mahdumu Şevki Hakkında Zabıtname
Karar 34. Mardin’in Mişkin Mahallesinden Ahmed Bin Halil Abbas Hakkında Zabıtname
Karar 35. Benabil Karyesi Muhtarı Abo ve Yusuf Bin Abo Hakkında Zabıtname
Karar 36. Nusaybin Jandarma Efradından Hüseyin Dakak Oğlu Abdulgani ve Abdulhafız Oğlu Mehmed Salih Haklarında Zabıtname
Karar 37. Nusaybin Jandarma Bölüğü Piyade Neferi Mardinli Mesud Oğlu Şeyhmus ve Ahmed Amoş Oğlu Davud Haklarında Zabıtname
Karar 39. Midyat Jandarma Efradından Abdulkadir Oğlu Şükri Hakkında Zabıtname
Karar 40. Savur Jandarma Müfreze Kumandanı Haşim Çavuş ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 41. Harrankapu Karakol Kumandanı Salih Oğlu Emin Çavuş, Urfa Kalem Yazıcılarından Hacı Mehmed Oğlu Ziya, Fettah Oğlu Behçet ve Ahmed Oğlu Hüseyin Haklarında Zabıtname
Karar 42. Urfalı Jandarma Muhafız Efradından Urfalı Halil Oğlu Müslim Hakkında Zabıtname
Karar 43. Birecik Şubesi Muhafız Efradından Mehmed Oğlu Halil Hakkında Zabıtname
Karar 44. Birecik’in Nizib Nahiyesi Jandarma Karakol Kumandanı Ali Çavuş Hakkında Zabıtname
Karar 45. Urfa’nın Arabmeydanı Mahallesi İmamı Abdullah Oğlu Mustafa Efendi, Muhtar Şükri, Aza Abdullah Oğlu Hasan ve Cuma Oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname
Karar 46. Urfa’nın Kesişlik Mahallesinden Abdullah Oğlu Mehmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 47. Urfa’nın Sarımağara Karakol Kumandanı Bekir Oğlu Halil Çavuş Hakkında Zabıtname
Karar 48. Urfa’nın Harran Nahiyesinin Bulduk Karyesinden Benîesed Aşiretinden Abdullah İbrahim Oğlu Hüseyin Hakkında Zabıtname
Karar 49. Harran Kazasının Musavvah Karyesi Muhtarı Utbe Hakkında Zabıtname
Karar 50. Urfa Jandarma Taburunun Suruç Bölüğü Efradından Mehmed Oğlu Hacı Bayram, Urfa Hudud Taburunun Birinci Bölüğü Efradından Muhyiddin Oğlu Mehmed ve Abdurrahman Oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname
Karar 51. Urfa’ya Tabi Kısas Karyesi Heyet-i İhtiyariye Azasından Ali Oğlu Cuma ve Cafer Oğlu Ahmed Haklarında Zabıtname
Karar 52. Birecik Şubesi Muhafız Onbaşısı Urfalı Abdulkadir Oğlu Abdulkadir ve Birecik Sevkiyat Efradından Urfalı Süleyman Oğlu Emin Haklarında Zabıtname
Karar 53. Siverek Şube Reis-i Lahiki Binbaşı Cevad Bey ve Siverek Şube Reis-i Sabıkı Yüzbaşı Yunus Efendi ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 54. Siverek Jandarma Efradından Osman Oğlu Mehmed, Siverek Şube Muhafız Efradından Halil Oğlu Abdulaziz ve Siverek Jandarma Bölüğü Başçavuşu Said Haklarında Zabıtname
Karar 56. Güran Aşiretinden Abdi Oğlu Mehmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 57. Midyatlı Mehmed Oğlu Ali Hakkında Zabıtname
Karar 58. Beşiri Jandarma Efradından Hacı Emin Oğlu Ahmed Hakkında Zabıtname
Karar 59. Savur Jandarma Takım Çavuşu Hacı Nasır Oğlu Şeyhmus Hakkında Zabıtname
Karar 60. Emin Oğlu Sabık Garzan Şubesi Reisi Yüzbaşı Mehmed Tevfik Efendi, Sabık Garzan Şubesi Zabıtı Mülazım-ı Evvel İsmail Hakkı Oğlu Servet Efendi ve Sabık Garzan Şubesi Yazıcısı Mahmud Oğlu Cemil Haklarında Zabıtname
Karar 61. Dirik Jandarma Süvari Efradından Mikail Oğlu Davud Hakkında Zabıtname
Karar 62. Seyyar Jandarma Taburu Serçavuşu Kerküklü Abdullah Oğlu Refik ve Diyarbekir’in Haydarlı Karyesinden Hıdır Oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname
Karar 63. Elaziz’in İzoli Takım Kumandanı Mülazım-ı Evvel Zeki Oğlu Hüsni Efendi, Jandarma Başçavuşu Mehmed Oğlu Süleyman ve Onbaşı Mehmed Oğlu Reşid Haklarında Zabıtname
Karar 64. Palu Jandarma Bölüğü Efradından Hun Karyesinden Miro Oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname
Karar 65. Harput Jandarma Bölüğü Ortahan Karakol Efradından Hasan Oğlu Hanefi Hakkında Zabıtname
Karar 66. Maden Jandarma Bölüğü Efradından Derviş Oğlu Ali ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 67. Elaziz Jandarma Merkez Bölüğünde Müstahdem Hıdır Oğlu Mustafa ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 68. Palu Kazasına Tabi Mirivan Nahiye Müdürü İzzet Efendi, Jandarma Takım Kumandanı Mülazim Hilmi Efendi Haklarında Zabıtname
Karar 69. Arabgir’in Evranbeyi Karyesinden İsmail Oğlu Sadık Mahdumu Şahin Hakkında Zabıtname
Karar 70. Arabgir Jandarma Bölüğü Efradından Sato Oğlu Halil ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 71. Palu Jandarmalarından İsmail Oğlu Mehmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 72. Elaziz Jandarma Bölüğü Efradından Hasan Oğlu Ebubekir ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 73. Arabgir Jandarma Bölüğü Efradından Çakıroğulları’ndan Ali Oğlu Nuri ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 74. Çermik Jandarma Bölüğü Efradından İsmail Oğlu Rıza Nam-ı Diğeri Paşo ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 75. Arabgir Bölüğünden Mahmud Oğlu Yusuf ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 76. 14. Alay Kumandanı Binbaşı Mustafa Efendi ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 77. Hankendi Karyesi Kelhasanoğulları’ndan Bekir Hakkında Zabıtname
Karar 78. Arabgir Jandarma Bölüğü Efradından Hasan Oğlu Kasım ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 79. Malatya Jandarma Taburu Efradından Süleyman Oğlu Abdulvehhab ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
Karar 80. Kuyucak Nahiyesi Müdür-i Sabıkı Olup Elan Hekimhan Kazasının Gelengeç Nahiyesi Müdürü Şevket Efendi Hakkında Zabıtname
Karar 81. Malatya Jandarma Efradından Eyüb Oğlu Mevlüd ve İbrahim Oğlu Yakub Haklarında Zabıtname
Karar 82. Ali Osman Oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname
Karar 83. Jandarma Piyade Efradından Derviş Oğlu Resul, Hüseyin Oğlu Mehmed ve Ebuzer Oğlu Ali Haklarında Zabıtname
Karar 84. Hısnımansur Şube Reisi Binbaşı Mehmed Said Oğlu Abdulgafur Hakkında Zabıtname
Karar 85. Hekimhan’ın Gelengeç Karyesinden Halil Oğlu Elhas ve İmam Mahmud Oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname
Karar 86. Hısnımansur Sabık Şube Reisi Binbaşı Muharrem Oğlu Faik Efendi, Samsat Takım Kumandanı Mülazım-ı Evvel Ahmed Oğlu Burhaneddin ve Hısnımansurlu Hacı Mehmed Ali Oğlu Abdulkerim Efendi
Haklarında Zabıtname
Karar 87. Malatya Jandarma Taburuna Mensup Pervari Jandarma Takım Kumandanı Ahmed Oğlu İbrahim Hakkı Efendi Hakkında Zabıtname
Karar 89. Hısnımansur Şube Muhafaza Efradından Ömer Oğlu Dursun, Bayram Oğlu Mustafa ve İbişoğulları’ndan Ahmed Oğlu Hasan Haklarında Zabıtname
EKLER
Mahkemenin Yargılama Sürecine Ait Arşivimizde Bulunan Bazı Belgeler

Künye Bilgileri

İstiklal Mahkemeleri, 3. Cilt, Elcezire İstiklal Mahkemesi (Kararlar ve Mahkeme Zabıtları)
Hazırlayanlar: Mehmet ŞAHİN, Kerim AKAR, Hanefi ERKUL, Ömer KESİKBAŞ, Eyüp ERTÜREN, Mustafa ÇAKMAKÇI, Özgür YAYDEMİR, Sebile YILDIZ AYBAK, Ayfer ÇOŞKUN TÖREN
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Tarih, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2015
296 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-45-7 (Tk. No.)

 

İstiklal Mahkemeleri (3. Cilt) Elcezire İstiklal Mahkemesi
E-Kitap okumak için tıklayın