İstiklal Mahkemeleri (1. Cilt)

İçindekiler

1. Bölüm
İstiklal Mahkemeleri İle İlgili Genel Bilgiler

1. Kuruluş Gerekçeleri, Kurulan Mahkemeler ve Görev Süreleri
a) Mahkemelerin kuruluş gerekçeleri
b) Kurulan mahkemeler ve görev süreleri
2. Üyelerin Seçimi ve Seçilen Üyelerin Biyografileri
a) Üyelerin seçimi
b) İstiklal Mahkemelerinde görev yapanların alfabetik listesi ve kısa biyografileri
3. Yasal Dayanaklarına Göre İstiklal Mahkemelerinin Karakteristik Özellikleri
4. Mahkemelerin Görev Alanları ve İşleyiş Tarzları
a) Görev alanları
b) İşleyiş tarzları

2. Bölüm
İstiklal Mahkemelerinin Kuruluşuna Dayanak Teşkil Eden Kanunlar

1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu: Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları
2. Firariler Hakkında Kanun: Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları
3. İstiklal Mehakimi Kanunu: Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları
4. Takrir-i Sükûn Kanunu: Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları

Ekler

Künye Bilgileri

İstiklal Mahkemeleri, 1. Cilt, (Kanun, Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları)
Hazırlayanlar: Mehmet ŞAHİN, Kerim AKAR, Hanefi ERKUL, Ömer KESİKBAŞ, Eyüp ERTÜREN, Mustafa ÇAKMAKÇI, Özgür YAYDEMİR, Sebile YILDIZ AYBAK, Ayfer ÇOŞKUN TÖREN
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Tarih, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2015
348 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-45-7 (Tk. No.)
ISBN: 978-975-8805-46-4 (Cilt 1)

 

E-Kitap okumak için tıklayın