İstanbul Ulaşım Sorunlarının Çözümü İçin Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri – 1. Rapor 4. Bölüm

İstanbul Ulaşım Sorunlarının Çözümü İçin Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri
1. Eşgüdümlü Kentsel Ulaşım-Trafik Yönetim Otoritesi
“Amaç” aynı ise, bu amaç altında “birleşmek” aklın gereğidir.
İstanbul’da kent içi ulaşımda planlama, yatırım, işletme, yönetim ve denetimle ilgili işlevler, görev, yetki ve sorumlulukları çatışan birçok kurum arasında dağılmıştır.
Kentsel ulaşım sorunlarının azaltılabilmesi için “olmazsa olmaz” niteliğindeki ilk koşul, ulaşımla ilgili tüm birimleri bir araya getirecek, sorunları “bütünleşik” bir gözle saptayarak, gerekli önlemleri “eşgüdümlü” bir çalışmayla uygulayabilecek “yetkili ve etkin” bir Kentsel Ulaşım-Trafik Yönetim Otoritesi’dir.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
İstanbul Ulaşım Sorunlarının Çözümü İçin Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri – 1.Rapor 4.Bölüm
Yönetici: Prof.Dr.Aydın Erel
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Şehir
44 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın