İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt-II

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 2
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Abbas Ağa Çeşmesi (Köşe)
Abbas Ağa Çeşmesi (Duvar)
Abbas Ağa Çeşmesi (Köşe)
Abbas Ağa Çeşmesi
Abdi Kaptan Sebili
Abdullah Ağa Çeşmesi
Abdülhamit Han 1. Çeşmesi (Sütun)
Abdülhamit Han 2. Çeşmesi
Abdülhamit Han 3. Çeşmesi
Abdülmecit Han Çeşmesi
Abdülmecit Han Çeşmesi
Abdülmecit Han Çeşmesi
Adile Sultan Çeşmesi
Adile Sultan Sarnıcı Ve Şadırvanı
Ahmet Ağa Çeşmesi
Ahmet Ağa Çeşmesi
Ahmet Ağa Çeşmesi
Ahmet Ağa Çeşmesi
Ahmet Bey Çeşmesi
Ahmet Efendi(Çavuşzade) Çeşmesi
Ahmet Efendi Çeşmesi
Ahmet Galip Paşa (Hacı) Çeşmesi
Ahmethan 3 Çeşmesi
Ahmet Hulusi Paşa Çeşmesi
Ahmet Kethüda Çeşmesi
Ahmet Paşa (Hacı) Çeşmesi
Ahmet Paşa (Hacı) Çeşmesi
Ahmet Şakir Efendi Çeşmesi
Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi
Akbaba Çeşmesi
Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi
Ali Ağa (Berberbaşı) Çeşmesi
Ali Efendi Çeşmesi
Ali Fazıl Efendi (Seyyid) Çeşmesi
Ali Paşa Çeşmesi
Ali Paşa Çeşmesi
Ali Şah Efendi Çeşmesi
Amber Ağa Çeşmesi
Amcazade Çeşmesi
Anadolu Kavağı İskele Çeşmesi
Arslan Ağa Çeşmesi
Aşık Paşazade Çeşmesi
Atikali Cami Duvarı Çeşmesi
Ayşe Behri Kadın Çeşmesi
Ayşe Hatun Çeşmesi
Ayşe Hanım Çeşmesi
Ayşe Hatun Çeşmesi
Ayşe Sultan Çeşmesi
Aziz Bey Çeşmesi
Aziz Mahmud Hudai Çeşmesi
Baba Oğul Çeşmesi
Babüssaade Osman Ağa Çeşmesi
Bağlarbaşı Çeşmesi
Baş Çuhadar Seyyid Ömer Ağa Çeşmesi
Bayram Kaptan (Hacı) Çeşmesi
Benlizade Ahmet Raşid Ağa Çeşmesi
Besim Ağa (Musahip) Çeşmesi
Beşir Ağa (Hacı) Çeşmesi
Beşir Ağa (Hacı) Çeşmesi
Beşir Ağa Çeşmesi
Beyhan Sultan Çeşmesi
Beylik Çeşmesi
Beyzade Mehmet Efendi (Baba Haydar) Çeşmesi
Bezm-i Alem Valide Sultan Çeşmesi
Bilal Ağa Çeşmesi
Cağalizade İbrahim Bey Çeşmesi(Mihrimah Sultan Çeşmesi)
Cami-İ Kebir Çeşmesi
Cevkani Halil Ağa Çeşmesi
Cevri Usta Çeşmesi
Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çeşmesi
Cumhuriyet Çeşmesi
Çatal Çeşme
Çavuşbaşı Ali Ağa Çeşmesi
Çınar Çeşmesi
Çınar Çeşmesi
Çırakçı Çeşmesi
Çinili Çeşme
Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi
Damadzade Mehmet Murat Efendi Çeşmesi
Damat İbrahim Paşa Çeşmesi
Davut Ağa Çeşmesi
Defterdar Nazlı Mahmut Çeşmesi
Derviş Mustafa Efendi Çeşmesi
Dülgeroğlu Cami Çeşmesi
Ebubekir Ağa Çeşmesi
Ebubekir Ağa Çeşmesi
Ebubekir Ağa Çeşmesi
Emetullah Kadın Çeşmesi
Emin Ağa Sebili
Emine Sultan Çeşmesi
Enver Paşa Çeşmesi
Ertuğrul Cami Çeşmesi
Eskihisar Çeşmesi
Eyüpzade Şükrü Bey Çeşmesi
Faik Bey (Hacı) Çeşmesi
Fatma Atiyye Hanım Çeşmesi
Fatma Sultan Çeşmesi
Fatma Sultan Çeşmesi
Ferhat Paşa Camii Çeşmesi
Fesahat Usta Çeşmesi
Feyzullah Efendi Çeşmesi
Gazi Hasan Paşa Çeşmesi
Gazi Sultan Süleyman Han Çeşmesi
Genç Mehmet Paşa Çeşmesi
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Çeşmesi
Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
Güzelce Ali Paşa Çeşmesi
Hacı Hanım Çeşmesi
Hacı Hüseyin Ağa Cami Çeşmesi
Hacı İbrahim Paşa Sebili
Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi
Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi
Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi
Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi
Hacı Şerif Ahmet Ağa Çeşmesi
Hacılar Çeşmesi
Hafız Ahmet Paşa Çeşmesi
Hakkı Bey Çeşmesi
Halife Cilvenaz Çeşmesi
Halil Efendi Çeşmesi
Halil Efendi Çeşmesi
Halil Efendi Çeşmesi
Halil Efendi Çeşmesi
Halit Ağa Çeşmesi
Hamidiye Çeşmesi
Hamidiye Çeşmesi
Hasan Ağa Çeşmesi
Hasan El Kasap Çeşmesi
Hasan Paşa (Kaptan Gazi) Çeşmesi
Hasan Paşa Çeşmesi
Hasan Paşa Çeşmesi
Hasan Rıza Paşa Çeşmesi
Hasan Rıza Paşa Çeşmesi
Hatice Hanım ve Mustafa Tahir Efendi Çeşmeleri
Hatice Kadın Cami Çeşmesi
Hatice Kadın Çeşmesi
Hatice Sultan Çeşmesi
Hatice Sultan Çeşmesi
Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi
Haydar Paşa Çeşmesi
Hayrettin Paşa Çeşmesi
Hekimoğlu Ali Paşa Sebili
Hoşnad Usta Çeşmesi
Hüseyin Ağa Çeşmesi
Hüseyin Paşa Çeşmesi
Hüsn-İ Melek Hanım Çeşmesi
Hüsrev Paşa Çeşmesi
İbn’ül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi
İbrahim Ağa Takkeci Cami Çeşmesi
İbrahim Bey Kethüda Çeşmesi
İbrahim Efendi (Pirinçci) Çeşmesi
İbrahim Efendi (Ruznameci) Çeşmesi
İbrahim Efendi Çeşmesi
İbrahim Paşa Çeşmesi
İnadiye Mezarlığı Çeşmesi
İsa Ağa Çeşmesi
İshak Ağa Çeşmesi
İshak Ağa Çeşmesi
İshak Ağa Çeşmesi
İsimsiz Çeşme
İslam Bey Çeşmesi
İsmail Ağa Çeşmesi
İsmail Ağa (Hacı) Çeşmesi
İsmail Ağa (Malatyalı) Çeşmesi
Kadın Efedi Çeşmesi
Kandilli İskele Çeşmesi
Kanuni Sıltan Süleyman Çeşmesi
Kapı Ağası İbrahim Ağa Çeşmesi
Kapıcı Çeşmesi
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Çeşmesi
Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi
Karyadı Çeşmesi
Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi
Kasap Başı Mehmet Ağa Çeşmesi
Kassam Çeşmesi
Katip Mustafa Efendi Çeşmesi
Kavacık Çeşmesi
Kayışdağı Suyu Çeşmesi
Kazasker Feyzullah Efendi Çeşmesi
Kazlı Çeşme
Kethüda Çeşmesi
Kıblelizade Mehmet Bey Çeşmesi
Kıblelizade Mehmet Bey Çeşmesi
Kırımi Çeşmesi
Kısıklı Çeşmesi
Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi
Köşklü Çeşmesi
Kuru Çeşme(2 Mahmut Han )
Kuzguncuk İskele Çeşmesi
Küçük Saray Meydanı Emine Sultan Çeşmesi
Kürekçioğlu Ali Ağa Çeşmesi
Ladikli Ahmet Ağa (Servili Çeşme)
Laleli Cami Çeşmesi
Lali Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi
Mahmut Bey Çeşmesi
Mahmut Han Çeşmesi
Mahmut Han 1 Çeşmesi
Mahmut Han 1 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahmut Han 2 Çeşmesi
Mahpeyker Kösem Valide Sultan Çeşmesi
Matbah Emini Hasan Ağa Çeşmesi
Mehmet 4 Çeşmesi
Mehmet Ağa Çeşmesi
Mehmet Ağa Çeşmesi
Mehmet Ağa (Hacı) Çeşmesi
Mehmet Bey Çeşmesi
Mehmet Çavuş Camiikayışdaı Suyu Çeşmesi
Mehmet Kethüda Çeşmesi
Mehmet Paşa (Kethüda) Çeşmesi
Mehmet Paşa (Sadrazam) Çeşmesi
Mehmet Paşa Çeşmesi
Mehmet Sait Efendi Çeşmesi
Meryem Kadın Çeşmesi
Mesih Mehmet Paşa Çeşmesi
Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi
Mir-i Alem Halil Ağa Çeşmesi(Kumbasar Çeşmesi)
Mihrimah Sultan Çeşmesi
Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi
Mihrişah Valide Sultan Türbesi Çeşmeleri
Muhammet Fahrettin Efendi Çeşmesi
Muslu Ağa Çeşmesi
Mustafa Ağa (Hacı) Çeşmesi
Mustafa Ağa (Kayış) Çeşmesi
Mustafa Ağa Çeşmesi
Mustafa Ağa Çeşmesi
Mustafa Han Çeşmesi
Mustafa Han 3 Çeşmesi
Mustafa Paşa Sebili
Mühendis Ali Dede Çeşmesi
Nazım Bey Çeşmesi

 

KÜNYE BİLGİSİ

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 2
Editör: Yrd. Doç. Dr. Necdet Ertuğ
Metin Yazarları: Prof Dr. Rahmi Karakuş, Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aykut, Ayşe Önuçak, Naciye Turgut, Sema Doğan
İSKİ Yayınları
Türü: Çevre, Şehir, Tarih, Rehber, E-kitap, Su kaynakları, Mimari
Yayın Tarihi:
274 Sayfa
ISBN: 978-9944-100-33-5

 

İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı Cilt 2
E-Kitap okumak için tıklayın