İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

PARASAL ÖZENDİRME PLANLARI

1.1. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ TANIMI

1.2. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ AMAÇLARI

1.3. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

1.4. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ ETKİLERİ
1.4.1. Parasal Özendirme Planlarının Sosyo-Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri
1.4.2. Parasal Özendirme Planlarının Endüstriyel İlişkiler Üzerindeki Etkileri
1.4.3. Parasal Özendirme Planlarının İşletmeler Üzerindeki Etkileri
1.4.4. Parasal Özendirme Planlarının İşgörenler Üzerindeki Etkileri

1.5. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARI VE GÜDÜLEME TEORİLERİ
1.5.1. Güdü’nün Tanımı
1.5.2. Parasal Ödemeden Güdüleme Unsuru Olarak Yararlanılması Görüşünün Tarihsel Evrimi
1.5.3. Paranın Araçsallığı
1.5.4. Maslow’un Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramı
1.5.5. Parasal Ödemenin Önemine Ait Bir Model
1.5.6. Valans ve Beklenti Kuramı
1.5.7. Herzberg’in Güdüleme Kuramı
1.5.8. Myers’in Kuramı
1.5.9. Parasal Özendirme Planlarının Güdüleme Teorilerine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

1.6. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ UYGULANMA SONUÇLARI

2. BÖLÜM

PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ TÜRLERİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN EN UYGUN PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN UNSURLAR

2.1. PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ TÜRLERİ
2.1.1. İşgörenin Bireysel Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planları
2.1.1.1. İşgörenin Kazançlarını, Gerçekleştirdikleri Üretim İle Orantılı Olarak Değiştiren Parasal Özendirme Planları
2.1.1.1.1. Parça Başı Ödeme Planı
2.1.1.1.2. Standart Zaman Planı
2.1.1.2. İşgören Kazançlarını, Gerçekleştirdikleri Üretimden Daha Az Oranda Değiştiren Parasal Özendirme Planları
2.1.1.2.1. Halsey Planı
2.1.1.2.2. Rowan Planı
2.1.1.2.3. Öneri Planı
2.1.1.3. İşgören Kazançlarını, Gerçekleştirdikleri Üretimden Daha Yüksek Oranda Değiştiren Parasal Özendirme Planları
2.1.1.4. İşgören Kazançlarını, Gerçekleştirdikleri Üretime Bağlı Olarak Değişik Oranlarda Değiştiren Parasal Özendirme Planları
2.1.1.4.1. Gantt Görev ve Prim Planı
2.1.1.4.2. Emerson Verimlilik Planı
2.1.1.5. İşgörenin Bireysel Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planlarının Genel Değerlendirmesi
2.1.2. İşgören Grubunun Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planları
2.1.2.1. İşgören Grubunun Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planlarının Genel Değerlendirmesi
2.1.3. İşletmenin Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planları
2.1.3.1. Scanlon Planı
2.1.3.2. Kaiser Planı
2.1.3.3. Rucker Planı
2.1.3.4. Kâra Katılma Planı
2.1.3.5. İşletmenin Çalışma Sonuçlarını Dikkate Alarak İşgöreni Ödüllendiren Parasal Özendirme Planlarının Genel Değerlendirmesi

2.2. İŞLETMELER AÇISINDAN EN UYGUN OLAN PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN UNSURLAR
2.2.1. Pazardaki Rekabet Koşullarının Durumu
2.2.2. İşletmenin Büyüklüğü
2.2.3. Üretimin türü
2.2.4. Üretim Maliyetinin Yapısı
2.2.5. İşletmenin Ödeme Gücü
2.2.6. Parasal Özendirme Planlarının Yönetim Maliyetleri
2.2.7. İşgören Örgütünün Eğilimi
2.2.8. İşgöreni Değerlendirme Yöntemlerinden Yararlanıp Yararlanılmaması
2.2.9. Beşerî İlişkilerin Yapısı
2.2.10. İşletme İçi Eğitim ve Haberleşme Faaliyetlerinin Durumu
2.2.11. İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Dağılımı
2.2.12. Parasal Özendirme Planlarının Dayanağını Teşkil Eden Standart Çalışma Sonuçlarını Sağlıklı Bir Şekilde Belirleyebilme Olanakları

3.BÖLÜM

İŞLETMELER AÇISINDAN EN UYGUN OLAN PARASAL ÖZENDİRME PLANLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN UYGULAMAYA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

3.1. OTEL İŞLETMELERİNİN ARAŞTIRMA KONUSU OLARAK SEÇİLME NEDENLERİ
3.1.1. Araştırmanın Amacı ve Sınırları
3.1.2. Örnek Seçimi
3.1.3. Veri Toplama Yöntemi

3.2. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.2.1. İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Pazardaki Rekabet Koşulları
3.2.2. İşletmelerin Büyüklükleri
3.2.3. İşletmelerin Gerçekleştirdikleri Üretimin Türü
3.2.4. İşletmelerin Gerçekleştirdikleri Üretimin Maliyet Yapısı
3.2.5. İşletmelerin Ödeme Güçleri
3.2.6. İşletmelerde Parasal Özendirme Planlarının Yönetim Maliyetleri
3.2.7. İşletmelerdeki İşgören Örgütlerinin Parasal Özendirme Planlarına Karşı Eğilimleri
3.2.8. İşletmelerde İşgöreni Değerlendirme Yöntemelerinden Yararlanılma Durumu
3.2.9. İşletmelerdeki Beşerî İlşkilerin Yapısı
3.2.10. İşletmelerde İşletme İçi Eğitim ve Haberleşme Faaliyetlerinin Durumu
3.2.11. İşletmelerde İstihdam Edilen İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Dağılımı
3.2.12. İşletmelerde Parasal Özendirme Planlarının Dayanağını Teşkil Eden Standart Çalışma Sonuçlarını Sağlıklı Bir Şekilde Belirleyebilme Olanakları

3.3. VERİLEN DEĞERLENDİRİLMESİVE İNCELENEN OTEL İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN OLAN PARASAL ÖZENDİRME PLANININ BELİRLENMESİ

SONUÇ
KAYNAKLAR
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma
Dr. Nail Berzek
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
161 Sayfa
Türü: İşletme

E-kitap okumak için tıklayın