İpotek, Rehin ve Paraya Çevrilmesi

Taşınır Rehni, Gemi İpoteği, Sıra Cetveli, Taşınmaz İpoteği, Yapı/İnşaat İpoteği, Akdi Faiz Oranı, 3. Şahıs İpoteği, Ticari İşletme Rehni, Temerrüt Faiz Oranı, Mükellefiyet Listesi, 150/c-İpotek Fekki, Limit ipoteği, Rehin Veren 3. Şahıs, Takip Talebi, Kıymet Takdiri, Harç-Vekil Ücreti, Anapara İpoteği, Genel Kredi Sözleşmesi, Ödeme Emri, İhaleye Hazırlık, Aciz Vesikası, Toplu/Grup İpoteği, İpotek Akit Tablosu, İcra Emri, İhale, İpoteği Aşan Takip, Mortgage İpoteği, İpotekte Kefalet, İtiraz, İhalenin Feshi, Örnek Raporlar, Maden İpoteği , Muacceliyet/Kat İhbarı, Şikâyet, 2. Artırana Teklif, Yazı Şablonları gibi onlarca alt başlıktan oluşan kitap; 38 yıllık İcra, Gayrimenkul Satış Dairesi ve İflas Müdürü, Bilirkişi olarak görev yapan yazarın dosyalarda edindiği deneyimleri neticesi oluşturduğu uygulamaya ışık tutan pratik bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir eserdir.

 

Okuyucuya kolaylık sağlaması için; Eser Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiş olup; her konunun altına ilgili içtihatların özetine bir sıra numarası verilmiş, ayrıca özetin özetini çıkararak satış sonuna özet sıra no manasında (Ö1) no gibi yazarak konunun başına ve “içindekiler” listesine alarak ilgili içtihatlara rahat ulaşılmasını sağlamaya çalışılmıştır. Yazarın, İstanbul İcra, Gayrimenkul Satış Dairesi ve İflas Müdürü olarak görev yaptığı sırada deneyimleri ile oluşmuş yazışma, karar örnekleri, yazarın bilirkişi raporları da yeri geldiğinde ilgili konulara işlenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Taşınır Rehni / Taşınmaz İpoteği
  • Gemi İpoteği
  • Yapı – İnşaat İpoteği / 3. Şahıs İpoteği
  • Ticari İşletme Rehni / Ana Para İpoteği
  • Toplu Grup İpoteği / Mortgage ipoteği
  • Maden İpoteği
  • İpotek Fekki / İpoteği Aşan Takip
  • İpotekte Kefalet / Muacceliyet
  • Kat İhbarı

 

KÜNYE BİLGİLERİ

İpotek, Rehin ve Paraya Çevrilmesi
Enver Karmış
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/3
Türü: Tüketici Hukuku
1.Hamur 1528 Sayfa
2.cilt 17×25 cm
ISBN: 9789750232466